Üdvözöljük a

Karosszérialakatos mestervizsga szakmai követelményei

honlapján!

-

Karosszérialakatos mestervizsga szakmai követelményei

2006. július 7.
 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

KAROSSZÉRIALAKATOS

MESTERVIZSGA SZINT ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

I.

A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai

A szakképesítés

száma azonosító (OKJ) száma megnevezése

305 32-2-7429 / 02-2-5-07 Karosszérialakatos

311 Gépjárműtechnikai szerelő

32-4-7431 / 02-2-5-02 (Autószerelő)

(Közlekedés)gépésztechnikus

Gépészmérnök

B) A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlat

Szakmunkás: 5 év szakmai gyakorlat

(Közlekedés)gépésztechnikus: 3 év szakmai gyakorlat

Gépészmérnök: 2 év szakmai gyakorlat

Megjegyzés:

A mestervizsga előtt javasolt tanfolyam elvégzése, megfelelő felszereltségű tanműhelyekben (vizsgacentrumban), jól képzett szakemberek bevonásával.II.

A MESTER MUNKATERÜLETE. A SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGKÖRÖK a) A mester szakmai munkaterületének leírása

Az OKJ szerinti 32-2-7429 / 02-2-5-07 azonosítási számú és Karosszérialakatos elnevezésű szakmai képesítéssel rendelkező mester az alábbi, tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi:

- Az autó-karosszéria vázszerkezetének - alváz és felépítmények, önhordó kocsiszekrény és burkoló elemeinek - bemérése, egyes vázrészek készítése, elemcserés javítása le- és felszereléssel, karambolos sérülések javítása, gépkocsik karbantartása.

- Hibafelvételezés, karambolos, korróziós karosszériák elemcserés, részelemcserés, egyengetéses javítása, ápolása és karbantartása. Szükség esetén vázelemek, burkolóelemek (elemrészek, szerelvények) készítése, egyengetése (hideg- és melegalakítással), továbbá elemek kötése (hegesztés, szegecselés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, alakos kötés stb.).

- A gépjármű megbontott szerkezeti részeinek (motor, erőátviteli egységek, futómű) felfüggesztési pontjainak ellenőrzése, építése és javítása.

- Szerszámok, készülékek, mérőeszközök, sablonok, kis- és nagy gépek szakszerű, balesetmentes használata

- Önálló kisipari tevékenység (ügyféllel való bánásmód, tárgyalókészség, anyag- és alkatrész-gazdálkodás stb.).

b) A mester tevékenységi területe és feladatköre

A karosszérialakatos mester javító- szolgáltató feladatkörében egy gépkocsi összértékének kétharmadát jelentő sokrétű szakmarendszer összpontosul.

A szakterület jelentős hányadában még a fémipari anyagok megmunkálása szerepel, de összetételük kifinomult gyártástechnológiák eredményeként gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedben. Az üveg- és műanyag-összetételek jelentős szerepet vállalnak a gépkocsiváz szilárdságában és arányuk folyamatosan nő.

 

A korszerű nagyteljesítményű motorok és hajtóművek, valamint a hazai gyakorlat sokcélú fuvarozásigénye és az úthálózat minősége megnövelt terhelést jelent a karosszériák vázszerkezetére.

A koncentrált vagy megoszló terhelések következményeinek felmérése igényes munkakörülményeket és pontos méréstechnikát követel.

· A karosszérialakatos mester tevékenységi körében elvégezhető szerelő-javító munkákat a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete határozza meg. 

· A mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező mester a rendeletben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult.

 

Jellemző tevékenység-területek

· - Javítási módszerek kiválasztása: egyengetéssel, illetve felújítással végzett helyreállítások.

· - Vázjavítások ütemezése, elemcserék, pótlások, elemek kézi-gépi gyártása.

· - Lemez szabástervek készítése, feszítő, domborító műveletek elvégzése.

· - Baleset alkalmával sérült gépkocsik ellenőrzőpadon történő mérése.

· - Mérő- egyengető padok használata, eredmények értékelése.

· - Váz- és burkolati elemek kötéseinek létrehozása, hegesztő-berendezések beállítása, használata, csavar-, szegecs- és ragasztott kötések előkészítése és az eredeti szilárdságnak megfelelő elvégzése.

· - Átmeneti korrózióvédelem elvégzése és előkészítés a gépkocsi fényezés-bevonatrendszerének elvégzésére.

· - Mechanikus, hidraulikus, pneumatikus valamint elektromos és elektronikai rendszerek, berendezések vizsgálata, beállítása.

· - A gépkocsi hűtő-, fűtő-, szellőző szerelvényeinek javítása, beállítása.

· - Biztonsági övek, légzsákok szerelése.

· - Ülések rögzítési pontjainak, mozgató mechanizmusának javítása.

· - Üvegek cseréje, ablak-emelőszerkezetek javítása.

· - Ajtó- és nyílászárók zárszerkezetének ellenőrzése, javítása.

· - Utastér-kárpitok szerelése, szigetelési munkák elvégzése.

· - Hidraulikus és pneumatikus egységek és rendszerek tömítettségi ellenőrzése.

· - Elektromos berendezések, alkatrészek csatlakoztatása, működésük vizsgálata.

· - Világító, jelző, ellenőrző, hangjelző berendezések vizsgálata, helyreállítása.

· - Futóműgeometria mérése, beállítása.

· - Hibák, zavarok és azok okainak behatárolása, megállapítása, figyelemmel az ügyfél érzékeléseire.

· - Járműveken való kármegállapítás, az ügyfél jelzései alapján, a károk vizsgálata, osztályozása.

· - Járműkárok megállapítása és jegyzőkönyvezése szemrevételezés és mérés után.

· - Az elvégzett munkák ellenőrzése, beleértve a csatlakozó területeket is, figyelemmel a közlekedési- és üzembiztonsági előírásokra.

· - A helyreállítási munkák során megsérült elemek felismerése és jegyzőkönyvezése.

· - A járművek átadásra való előkészítése.

III.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakma - mester szintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok):

1.1. Szakmai feladatok:

- a munkafolyamatok tervezése és előkészítése, valamint az eredmény ellenőrzése és értékelése,

- a munkalépések meghatározása szóbeli és írásbeli adatok figyelembevételével, a munkafolyamatok biztosítása,

- az alkatrészigény felbecsülése, az alkatrészek biztosítása,

- félkészanyagok és szabványos alkatrészek előkészítése a műszaki dokumentáció alapján,

- a gyártással és a karbantartással kapcsolatos információk beszerzése,

- műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása,

- a műszaki dokumentációk, különösen a javítási és üzemeltetési leírások, katalógusok, darablisták, táblázatok és függvények olvasása és felhasználása,

- vázlatok készítése,

- felmérések elvégzése utasítások alapján,

- a digitális és az analóg mérési adatok olvasása és besorolása,

- a szabványok, különösen a tűrési szabályok alkalmazása,

- adathordozók kezelése,

- hatósági előírások alkalmazása a közúti közlekedés engedélyezéséhez,

- ellenőrzés, mérés, idomszerek,

- szerkezeti elemek formai és helyzeti eltéréseinek mérése és ellenőrzés tolómércével, mérőórával és idomszerrel,

- hegesztési varratok szemrevételezése,

- illesztések: szerkezeti elemek illesztési felületének és alaktűréseinek ellenőrzése, valamint rögzítésük a szerelésnek megfelelő helyzetbe,

- illeszkedő felületek ragasztáshoz való előkészítése,

- kötőelemek és illeszkedő alkatrészek megválasztása figyelemmel az anyagféleségek párosíthatóságára,

- csavaros kötések készítése ügyelve a felfekvésre, sorrendre, meghúzási nyomatékra, valamint a biztosításokra,

- vékonylemezek bordázott és peremezett részek összeállítása,

- vékonylemezek kézi falcolása és gépi összeszerelése,

- hegesztő-berendezések, hozaganyagok és segédanyagok megválasztása, hegesztési paraméterek meghatározása,

- vékonylemezek lánghegesztéssel történő illesztése,

- vékonylemezek ívhegesztéssel történő illesztése különös tekintettel a védőgázhegesztésre,

- vékonylemezek ellenállás-hegesztéssel történő összeillesztése,

- hegesztésből eredő elhúzódások melegítéssel történő kiegyengetése,

- műanyaglemezek hegesztése,

- forrasztás: a felhasználás és anyagtulajdonságoknak megfelelően a forraszanyagok és forrasztóeszközök megválasztása,

- termikus vágás: lemezek és profilok előrajzolás után történő vágása,

- kézi forgácsolás és alakítás: a különböző formák kialakítása vékonylemezekből kikalapálással, nyújtással, zömítéssel,

- lemezek és profilok melegen való egyengetése,

- minta utáni gyártás, sablonok, szabástervek tervezése készítése,

- mértani hengeres testekről minta levétele,

- alvázak, karosszériák, felépítmények vizsgálata, karbantartása,

- alvázak, karosszériaelemek rögzítési- és ellenőrzőpontjai helyzetének ellenőrzése, eltérések megállapítása,

- alváz és egyéb meghajtó szerkezeti egységek ki- és beépítése,

- alváz elemrészek kivágása figyelemmel a gyártómű előírásaira,

- alvázelemek egyengetése,

- alvázelemrészek átalakítása, beillesztése és rögzítése,

- alvázelemrészek hegesztéssel való rögzítése,

- alvázelemrészek csavarozással, ragasztással és hegesztéssel való szerelése,

- jármű húzó- és egyengetőpadra történő kifeszítése, rögzítése,

- műanyag karosszériaelemek kézi laminálása, helyreállítása,

- karosszériaelemek korrózió elleni védelme: karosszéria és járműelemek előkészítése, különös tekintettel zsírtalanításra és rozsdamentesítésére,

- korrózióvédelmi intézkedések megválasztása, kivitelezése különös tekintettel hegesztési varratok, üreges részek, padozatok számára,

- elektromos és elektronikus kábelek, kábelcsatlakozásainak egymáshoz rendelése,

- kapcsolási rajz alapján vezetékek bekötése speciális járművek rakodó- és emelőeszközökkel, valamint klímatechnikai rendszerekkel való felszerelése, és átszerelése,

- a karbantartási és szerelési munkák ellenőrzése, figyelemmel a közlekedési- és üzembiztonsági előírásokra,

- helyreállítási munkák során megsérült elemek felmérése és jegyzőkönyvezése járművek átadásra való előkészítése.

 

1.2.A karosszériajavítás feladatkörei

· - Javítási módszerek kiválasztása: egyengetéssel, illetve felújítással végzett helyreállítások.

· - Vázjavítások ütemezése, elemcserék, pótlások, elemek kézi-gépi gyártása.

· - Lemez szabástervek készítése, feszítő, domborító műveletek elvégzése.

· - Baleset alkalmával sérült gépkocsik ellenőrzőpadon történő mérése.

· - Mérő- egyengető padok használata, eredmények értékelése.

· - Váz- és burkolati elemek kötéseinek létrehozása, hegesztő-berendezések beállítása, használata, csavar-, szegecs- és ragasztott kötések előkészítése és az eredeti szilárdságnak megfelelő elvégzése.

· - Átmeneti korrózióvédelem elvégzése és előkészítés a gépkocsi fényezés-bevonatrendszerének elvégzésére.

· - Mechanikus, hidraulikus, pneumatikus valamint elektromos és elektronikai rendszerek, berendezések vizsgálata, beállítása.

 

1.3. Karbantartó, beállító-, javító munkák

· - A gépkocsi hűtő-, fűtő-, szellőző szerelvényeinek javítása, beállítása.

· - Biztonsági övek, légzsákok szerelése.

· - Ülések rögzítési pontjainak, mozgató mechanizmusának javítása.

· - Üvegek cseréje, ablak-emelőszerkezetek javítása.

· - Ajtó- és nyílászárók zárszerkezetének ellenőrzése, javítása.

· - Utastér-kárpitok szerelése, szigetelési munkák elvégzése.

· - Hidraulikus és pneumatikus egységek és rendszerek tömítettségi ellenőrzése.

· - Elektromos berendezések, alkatrészek csatlakoztatása, működésük vizsgálata.

· - Világító, jelző, ellenőrző, hangjelző berendezések vizsgálata, helyreállítása.

· - Futóműgeometria mérése, beállítása.

· - Hibák, zavarok és azokokainak behatárolása, megállapítása, figyelemmel az ügyfél érzékeléseire.

· - Járműveken való kármegállapítás, az ügyfél jelzései alapján, a károk vizsgálata, osztályozása.

· - Járműkárok megállapítása és jegyzőkönyvezése szemrevételezés és mérés után.

· - Az elvégzett munkák ellenőrzése, beleértve a csatlakozó területeket is, figyelemmel a közlekedési- és üzembiztonsági előírásokra.

· - A helyreállítási munkák során megsérült elemek felismerése és jegyzőkönyvezése.

· - A járművek átadásra való előkészítése.

A vállalkozással összefüggő feladatok:

 

- Vállalkozás alapítása, működtetése.

- A vállalkozási tevékenység nyilvántartása, elszámolások, bevallások készítése.

pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése, 

mérleg, illetve egyszerűsített mérleg készítése, 

munkaügyi-, adó-, és társadalombiztositási elszámolások készitése, nyilvántartása.

- Piackutatás, marketing.

- Alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatási, szociális és egyéb feladatok.

 1. A tanulók foglalkoztatásának szervezése:

- Kapocsolattartás az elméleti képző intézménnyel.

- A gyakorlati feladatok kiadása, végrehajtása, nyomonkövetése,

étékelése.

- Tanulókkal kapcsolatos szociális és egyéb feladatok.

2. Követelmények

2.1.1.Általános szakmai elvárások

A mester(jelölt)

- legyen igényes, szakmáját értő, szerető, gyakorlati tapasztalatait átadni tudó szakember;

- ismerje a közúti közlekedésben résztvevő különböző kialakítású és alkalmazású gépkocsik összetett igénybevételeit;

- ismerje a gépkocsigyártás folyamatait, a gyártáshoz felhasznált anyagok fizikai és kémiai, valamint technológiai tulajdonságait;

- ismerje a szilárdsági és alakíthatósági vizsgálatokat, legyen képes a javításhoz felhasznált anyagok minősítésére;

- ismerje és alkalmazza a felhasznált anyagok javítás- mérték szerinti minőségi elvárásait;

- ismerje a gépkocsikárok szilárdsági következményeit, tudja elemző módon felmérni a javítási, helyreállítási igényeket;

- tudja önállóan kialakítani a szakszerű, biztonságos és egészségkímélő munkahelyi feltételeket;

- képes legyen kiválasztani a szilárdsági követelmények figyelembevételével a leggazdaságosabb berendezéseket;

- képes legyen veszély esetén önálló intézkedésre, ill. a veszély elhárítására;

- ismerje és alkalmazza a felülettisztítás azon módszereit, amelyek környezet- és munkaegészségügyi szempontból a legkedvezőbbek;

- tudja kiválasztani a pótalkatrész-termékfogalmazók közül a legmegbízhatóbb gyártmányajánlót;

- önállóan alkalmazza azokat a módszereket, melyekkel munkavégzés közben az észlelt hibákat, méreteltéréseket ki lehet javítani;

- tudja alkalmazni a korszerű anyagalakító, kötést létrehozó technológiákat;

- ismerje a járműgyártók javítási ajánlásait, tudja alkalmazni a károk helyreállításának folyamatában;

- ismerje a fém- és műanyagfelületek védelmére szolgáló eljárásokat, a bevonatrendszerek kialakításához szükséges anyagokat és tudja elvégezni az alapozó munkaműveleteket;

- ismerje a kulturált magatartás szabályait, nagyfokú felelősséggel végezze és végeztesse munkatársaival a vállalt munkákat;

- innovációs képességét fejlesztve tudja átadni munkatársainak tapasztalatait, szakmai tudását.

2.1.2. Szakmai gyakorlati követelmények

A szakma mestere a legtökéletesebb kivitelezéssel tudja elvégezni a szakmai alapfeladatokat:

 

Ismerje:

· - a gépkocsijavítás összetett szakmarendszerében a karosszéria integráló szerepét;

· - a lakatos alapszakma alkalmazásának széleskörű műveleteit és a forgácsoló szakmához kapcsolódó alapműveleteket, eszközöket, gépeket és szerszámokat;

· - a gyártó és javító szakma szabványosított alap- és segédanyagait, és azok felhasználási területeit;

· - az alapanyagok gyártását, alkalmazását a karosszéria-építésben; az anyagkifáradás felismerését és mérési módszereit;

· - a balesetes gépkocsi sérüléseinek méréssel történő hiba-felvételezését, a műszerek és eszközök használatát;

· - a karosszéria javítását megelőző, a biztonságos munkavégzés feltételeként elvégzendő szereléstechnológiákat;

· - a gépkocsiváz és a burkolati elemek javításának lehetőségeit, a szakszerű bontás műveleteit;

· - az alkatrészek és elemek kötéseit, terhelhetőségüket, és a szilárdsági vizsgálatokat;

· - a műanyag karosszériaelemek és alkatrészek javításának lehetőségeit;

· - a végtermék átmeneti korrózióvédelmi technológiáit és alkalmazási területeit a karosszériák külső-belső védelme érdekében;

· - az üvegfelületek ki- és beszerelésének műveleteit;

· - a gépkocsi biztonsági és kényelmi - fűtő, szellőző klímaszabályzó - berendezéseit;

· - a futómű beépítését, a vázkapcsolatok erőbevezetését;

· - a kormány- és fékszerkezetek rögzítését a gépkocsivázakon a rugóstagok, lengéscsillapítók, stabilizátorok, a vonóhorog vázzal kapcsolódó erőbevezető szakaszait, és fokozott igénybevételüket;

· - a karosszéria utastérszerelvényeit , a kárpitozás műveleteit;

· - a gépkocsik tüzelőanyagellátó-rendszereit;

· - a gépkocsik villamos hálózatát, elektromos és elektronikus berendezését és javítás közbeni védelmük módjait;

· - az utastér biztonsági szerelvényeit, az önműködő rendszerek ki- és beszerelésének előírásait.

Tudja:

· - a karosszérialakatos szakmában használatos berendezések eszközök, gépek, szerszámok kiválasztását;

· - a megmunkáló, alakító célszerszámok felhasználását;

· - az energiatakarékos megmunkáló berendezéseket üzemeltetni;

· - a szakmához használatos gépek beállítását, karbantartását;

· - a javításhoz szükséges anyagok, félkész termékek, segédanyagok felhasználását;

· - a munka-felvételezés menetét, dokumentációk készítését;

· - a járműkárok szelekcióját elvégezni és a hibajegyzéket elkészíteni;

· - a hibajegyzék alapján a szükséges alkatrészek kódszámok szerint, a gépkönyvek, mikrofilmek, számítógépes adathálózati rendszerek felhasználásával megrendelni;

· - a sérült gépkocsik motor-, erőátviteli-, futómű- és fékberendezésének le- és felszerelését elvégezni;

· - elvégezni a balesetes károk helyreállításának műveleteit, a térbeli méréseket és az eredmények értékelését;

· - szakszerűen és balesetmentesen kezelni a húzató és egyengető padokat, a gépkönyvi adatok felhasználásával;

· - az anyagkifáradásokat felbecsülni és a pótló javításokat elvégezni;

· - használni a lánghegesztő berendezéseket a járműgyártók ajánlásainak figyelembevételével;

· - alkalmazni a védőgázas hegesztő-berendezéseket és a nagypontosságú daraboló- ill. alakítógépeket;

· - megkülönböztető módon használni a kötőgépelemeket a terhelések nagysága és iránya szempontjai alapján;

· - felmérni a karosszériaváz és teherviselő elemeinek javítás utáni szilárdságát, az ellenőrzés módját;

· - alkalmazni a javítás során fellépő feszültségek csökkentésének módszereit;

· - a javítást követő korróziógátló eljárásokat; az alváz üregvédelem és rezgéscsillapítás hatásos módszereit;

· - a műanyag karosszériaelemek javításának lehetőségeit, a hő- és ragasztott kötések technológiáját;

· - előkészíteni a fényezendő fém és műanyag lemezfelületeket;

· - a különböző típusú ajtók, nyílászárók vázának, burkolatának és a zárszerkezeteknek a javítását elvégezni;

· - a gépkocsi üvegfelületeinek szakszerű ki- és beszerelését elvégezni;

· - az utastér fűtő, szellőző rendszereinek szerkezeti részeit javítani, cserélni illetve beállítani, a klímaberendezés biztonságos ürítését-töltését elvégezni;

· - az ülések és szerelvények, biztonsági övek, övfeszítők, légzsákok szerelését elvégezni;

· - a javítás mértékének megfelelő kárpitok ki- és beszerelését és a villamos berendezések, csatlakozók üzembe helyezését elvégezni;

· - a gépkocsi tüzelőanyag tartályának csőszerelvény- és vezetékrendszerének ki- és beszerelését elvégezni;

· - használni a munkahely tűzvédelmi eszközeit;

· - a hulladék anyagokat veszélyességi fokozatuk szerint osztályozni és tárolni.

· - a fémipari alapképzés munkafeladatainak elvégzését;

· - a szakmában használatos egyenes-, szög- és síkméréseket elvégezni;

· - a nagypontosságú hosszúsági mérőeszközöket használni;

· - a gépkocsivázak méretellenőrzéséhez használatos mechanikai és optikai méréseket értékelni és az eszközöket hitelesíteni;

· - a sérült és a kijavított gépkocsivázak méreteit ellenőrizni;

· - a kézzel és géppel méretre munkált alkatrészek mérethelyességét ellenőrizni;

· - a lemezfelületek szabásmintáját elkészíteni;

· - a lemezek vágásához felhasznált kézi és gépi szerszámokat használni;

· - a darabolás, vágás, fúrás, reszelés műveleteit méretpontos formában elkészíteni;

· - a hántolás műveletét nagy felületi simaság elérése céljából elvégezni;

· - a kapcsolódó alkatrészek illesztését elvégezni;

· - a különböző anyagból készült lemezek és idomrudak hajlítását elvégezni;

· - a beépítést megelőző lemezfeszítéseket, vállazó, peremező, bordázó, domborító műveleteket elvégezni;

· - használni a lemezalakító szerszámokat, gépeket;

· - a deformálódott váz- és burkolati elemeket egyengetni az anyag minőségcsökkenése nélkül;

· - a hideg- és melegalakítással készült, anyagszilárdságot növelő technológiai műveleteket;

· - az alakított lemezek mintáiból az egyszerű kötés-szilárdságvizsgálatokat elvégezni;

· - a sérült váz- és burkolatelemek lebontását elvégezni;

· - a vágó, nyíró, fúró kisgépeket használni;

· - az alaplemezek rongálása nélkül eltávolítani a hő-, vegyi és mechanikai energiával létesített kötéseket, bevonatokat;

· - az erőzáró kötéseket létrehozni;

· - a kemény- és lágyforrasztott kötéseket elvégezni;

· - a lemezek, csövek, szelvények és idomrudak lánghegesztését elvégezni;

· - a hegesztő-berendezések üzembe helyezését és biztonsági előírásait;

· - kiválasztani a kötési szilárdság igényének megfelelő védőgázas hegesztő-berendezést;

· - különböző teherviselő váz és burkolati elemek hegesztett kötéseit, a rugalmas szilárdság követelményének figyelembevételével;

· - deformálódott vázszerkezeteket húzat egyengetéssel kijavítani;

· - a sérült műanyagelemek kézi lamináló, valamint hőkötéssel történő javítását elvégezni;

· - a mérő- és ellenőrzőeszközöket a javítás közben is alkalmazni;

· - felhasználni a gyári mestermérőket, ellenőrzőeszközöket;

· - a javítást követő szilárdsági vizsgálatokat elvégezni;

· - a javítást megelőzően leszerelt futóműveket, kormány- és fékszerkezeteket visszaszerelni és beállítani;

· - a lemezfelületek egyenlőtlenségeit lágyforrasztott anyaggal kitölteni;

· - a javított gépkocsik lemezfelületét előkészíteni a fényező bevonatrendszerek kialakításához;

· - a javítástechnológiákkal kapcsolatos munkavédelmi szabályok alkalmazását;

· - a munkában sérülést szenvedett társukat elsősegélyben részesíteni;

· - a tüzelőanyag-ellátó és villamos berendezéseket leszerelni és üzembe helyezni.

2.1.3. Követelmények a szakmai elmélet terén

A mester(jelölt)

ismerje:

· - a különböző vázszerkezetek felépítését, felhasználásuknak megfelelő igénybevételeiket, a gyártási alapelveket;

· - a karosszériaelemek erő-bevezetési rendszerét, terhelhetőség szerinti kialakításukat;

· - a különböző gyártmányú karosszériák anyagminőségeit - metallográfiai jellemzőit - és a javításra ajánlott technológiákat;

· - a lemezanyagok szilárdsági és alakíthatósági jellemzőit;

· - a könnyűfém és műanyag elemek terhelhetőségeit;

· - a teherviselő váz és burkolati elemek kötésmódjait;

· - a mechanikai és hőenergiák kötésszilárdságot befolyásoló hatásait;

· - a hőkezelés kristályszerkezet-változtató hatásait, a feszültségmentesítés módjait;

· - az alapvető hőtechnikai és áramlástani és gáztechnikai számításokat;

· - a ragasztás előkészítését, folyamatát, a kötésszilárdság vizsgálatát;

· - a műanyagok tulajdonságait és javítástechnológiáját;

· - a javítást megelőző mérési módszereket, a mérő, ellenőrző eszközök méréspontosságát, a mérés elvégzésénél a hibák számbavételét, valamint az értékelés, hitelesítés menetét;

· - a karosszériák összetett ismétlődő igénybevételeit az anyagkifáradás okait és javításának lehetőségeit;

· - a gépkocsimotorok, erőátviteli egységek működését és tömegük hatását az önhordó karosszériák igénybevételénél;

· - a menetdinamikai hatások és a karosszéria- vázrendszerek összefüggéseit;

· - az ütközés okozta károk hiba-felvételezését;

· - a sérült, deformálódott váz és burkolati elemek szilárd javításának módszereit;

· - a részelemcserés javítások technológiáját, a vázpótlások szilárdságot befolyásoló hatásait;

· - az egyengető, húzató padokkal, eszközökkel történő javítások lehetőségeit, a húzatópadok, adapterek terhelhetőségét;

· - a javítás közbeni ellenőrző mérések menetét;

· - a deformált anyagszerkezetek szilárdságváltozásának következményeit;

· - a karosszériajavítás ajánlott, megengedett és engedélyhez kötött folyamatait, az erősítések, átalakítások összhatását, szükséges dokumentációit;

· - a nyílászárók felépítését, a felfüggesztő és zárószerkezetek javítását;

· - az igénybevételek és légköri hatások korróziós következményeit és a felületvédelem lehetőségeit;

· - a karosszériák külső - belső felületvédelmének előkészítését a festő-fényező bevonatrendszerek elvégzéséhez;

· - a gépkocsi futóművek, rugózási rendszerek működését, beállításuk, ellenőrzésük módjait;

· - a gépkocsi kormányszerkezet felépítését, működését felszerelésüket a karosszéria vázszerkezetére;

· - a gépkocsi tüzelőanyag-ellátó rendszereit, a tűzveszély elkerülésének módjait;

· - a villamos áramtermelő, tároló és fogyasztók üzemi viszonyait, az elektronikus egységek védelmének lehetőségeit;

 

· - a szakrajzi ábrázolás alapvető szabályait, a lemezfelületek szerkesztését, a kötések jelrendszerét, műhelyrajzok készítésének menetét. 

IV.

A SZAKMAI MINŐSÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE

 

A jelöltnek a mestervizsga bizottság előtt kell számot adni elméleti felkészültségéről, gyakorlati tudásáról.

 

4.1.A mestervizsga részei:

 

A mestervizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.

  

A vizsgarészek tantárgya és időtartama:

   

 1. Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama:

   

  - szakmai ismeretek 360 perc.

   

 2. A szóbeli vizsga és tantárgyai:

   

    

  • szakmai ismeretek

    

    

  • vállalkozási ismeretek

    

    

  • pedagógiai ismeretek

    

A vizsgázóknak a tételek kihúzása után 20-25 perces felkészülési időt kell biztosítani.

 1. A gyakorlati vizsga tantárgyai:

  - komplex feladat 480 perc.

4.2. A mestervizsgán számon kérhető feladatok

4.2.1. Az írásbeli vizsga tartalma

 1. A Szakmai ismeretek tantárgy vizsga tartalma:

A Szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza.

 • szakmai ismeret(pl. alvázak, kocsiszekrények kialakítása, jellemzőik, futóművek, rugózás, lengéscsillapítás, kormányszerkezetek, fékrendszer, sérült gépkocsi hibafelvételezése, javítási technológiák, gépjárművek villamos hálózata). 
 • szakrajz (pl. terítékrajz készítése valamely cserére, illetve javításra szoruló burkolólemez kivágásához) 
 • balesetelhárítás (pl. vázelem cseréje közbeni műveletek milyen baleseti veszélyforrásokat jelentenek) 
 • technológia (pl. karosszéria javításban alkalmazott kötésmódok)
 • speciális vállalkozási ismeret (pl. számlakészítés és kiállítás árjegyzék segítségével valamely szerkezeti elme cseréjéről, tanúsítás kiállítása) 
 • anyag- és gyártásismeret (pl. a karosszéria építésénél alkalmazott anyagok és tulajdonságaik, anyagkifáradás, korrózió, anyagvizsgálati módszerek, lemezburkolatok felületvédelme) 

  4.2.2. A szóbeli vizsga tartalma

  A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kel kérdéseket megválaszolniuk:

  • szakmai ismeret (anyag- és gyártásismeret, gépkocsi vázszerkezetek, technológia, gépjármű szerkezetek, gépjármű-villamossági ismeretek, baleset-elhárítás, munkavédelem)

  • vállalkozási ismeretek (vállalkozásalapítás, vállalkozásvezetés, adóügyek és elszámolások, a vállalkozás jogi kérdései)

    

    

  • pedagógiai ismeretek (tanulók foglalkoztatása, oktatási módszerek, értékelés, iskolával való kapcsolat, stb.)

    

    

    

   4.2.3. A gyakorlati vizsga tartalma

     

   • A komplex vizsgafeladat során a mesterjelölteknek alapvetően a gépkocsi vázszerkezetével, lemezborításaival, nyílászáró szerkezeteivel, üvegezésével stb. összefüggő hibafelvételezési, lemezalakítási, javítási és mérési műveleteket kell levégezni.

     

     

   • A komplex feladat legalább négy különálló részfeladatból áll.

     

     

    A gyakorlati vizsga elvárások a következők:

      

    1. A műhely legalább 3 fő egyidejű vizsgáztatását tegye lehetővé.

      

      

    2. Hidegpadlós, a javításhoz használt eszközök és berendezések elhelyezését, valamint a kocsiszekrényhez a mindenoldali hozzáférést biztosító helyiség.

      

      

    3. A kocsiszekrény különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tévő eszközök (emelő-, forgatóberendezések, stb.).

      

      

    4. A menettulajdonságait befolyásoló és a szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító eszközök, célszerszámok és mérőberendezések.

      

      

    5. Futóműbeállítási adatokat és az ezzel kapcsolatos tűréshatárokat tartalmazó műszaki leírások.

      

      

    6. A lemezalakításhoz alkalmas szerszámokkal felszerelt helység.

      

      

    7. Hegesztőhelység(ek) a különféle hegesztési technológiák alkalmazásához.

      

4.3. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

 • Felmenthető a vállalkozási ismeretek vizsgarészből az, aki ilyen irányú szaktanfolyamon sikeres vizsgát tett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja.

   

   

 • Felmenthető a vállalkozási ismeretek és pedagógiai ismeretek vizsgarész alól az, aki más szakmában sikeres mestervizsgát ett, ott e témakörökből is vizsgázott, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja.

   

   

 • A gyakorlati vizsgarész alól felmentés nem adható.

   

   

  4.4. A mestervizsga értékelése

   

    

  • Az írásbeli vizsgán hat kérdéscsoportot külön-külön kell értékelni, majd ezek figyelembevételével kell az írásbeli vizsgát minősíteni.

    

   “Nem felelt meg” minősítést kell adni az írásbeli vizsgára, ha bármelyik kérdéscsoport megoldása elégtelen.

   A sikeres írásbeli vizsga minősítése “Megfelelt”.

     

   • A szóbeli vizsgán az egyes tantárgyakat külön-külön kell értékelni.

     

    “Nem felelt meg” minősítést kell adni a szóbeli vizsgára, ha bármelyik tantárgy értékelése elégtelen.

    A sikeres szóbeli vizsga minősítése “Megfelelt”.

    • Nem vehet részt gyakorlati vizsgán az a jelölt, aki az írásbeli és szóbeli vizsgán egyaránt “Nem felelt meg” minősítést kapott.

      

      

    • A gyakorlati vizsgán a négy különálló feladatrészt külön-külön kell értékelni.

      

     “Nem felelt meg” minősítést kell adni a gyakorlati vizsgára, ha bármelyik különálló feladat sikertelen eredménnyel zárul.

     A sikeres gyakorlati vizsga – minden különálló feladat eredményes megoldása – minősítése “Megfelelt”.

       

     • A mestervizsga eredményét az írásbeli, szóbeli és a gyakorlati vizsgák eredményei alapján “Megfelelt” vagy “Nem felelt meg” minősítéssel kell megállapítani.

       

      “Megfelelt” minősítést kap az a jelölt, aki mindhárom vizsgarészen “Megfelelt”

      minősítést kapott.

        

      • Eredménytelen írásbeli és szbeli vizsgarészt 1 éven belül lehet megismételni.

        

       Az e határidőn túli jelentkezés és az ismételten sikertelen vizsga esetén a teljes mestervizsgát meg kell ismételni.

       - Eredménytelen gyakorlati vizsgát 1 év elteltével, de legfeljebb 2 éven belül lehet megismételni.

        

       V.

       FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ- ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM

         

       1. Heyen, Köprich, Pohle: Karosszéria és gépjárműipari ismerete

         

         

         

       2. Dr. Max Danner - Franz Auf der Mauer: Sérült gépkocsik korszerű javítása. Budapest, Eorotax Verlagsgesellschaft 1992.

         

         

         

       3. Wilfried Staudt: Gépjárműtechnika

         

         

         

       4. Hevesi György - Dr. HODVOGNER László: Autóvillamosság

         

         

         

       5. Bajkuti Jenő: Lemezszabási példatár. Ipari Szakkönyvtár. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1984.

         

         

         

       6. Komócsin: Gépipari anyag és gyártásismeret 1995.

         

         

         

       7. Fémtechnológiai alapismeretek (iskolai könyvtár)

         

         

         

       8. Adolf Frischerz – Paul Skop: Fémtechnológiai alapismeretek 1. B+V Lap- és Könyvkiadó 1997.

         

         

         

       9. Gépjárműtechnikai táblázatok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

         

         

         

       10. Lukács Pál: Új anyagok és technológiák az autógyártásban I.

         

         

        Szénási Róbert: Karosszérialakatos mestervizsga 1996.