Gyakorlati képzőket érintő normatíva emelkedés

Szerző: Czirbik Milán | 2017. július 18.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. június 29-én lépett hatályba a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény, amelynek 8. §-a a következőképpen rendelkezik: 8. § A Kvtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.”

Gyakorlati teendők a pénzügyi elszámolással kapcsolatban:

  1. A jogszabályváltozást követően a gyakorlati képzők már az új gyakorlati normatíva alapján készíthetik el a havi előlegbevallásukat.
  2. A 2017-es év első félévére vonatkozó bevallását illetően majd az éves bevallásban lehet korrigálni az alap- és kiegészítő csökkentő tétel összegét.
  3. Az önrevízió ebben az esetben azért nem értelmezhető, mert a korábbi bevallásokat az akkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően készítették el, ezért eleve nem volt még olyan szabályozás (normatíva mérték), amelyhez képest korrekcióra lenne szükség.

A 2018. évi költségvetésről szóló törvényben a 2018-as évre ugyancsak a  480 000 forint/fő/év-es gyakorlati normatíva összeg szerepel.

 

A változásról feltétlenül értesítsék könyvelőjüket!