Főtevékenységű gyakorlati képzőket érintő változás

Szerző: Czirbik Milán | 2017. április 13.

9. évfolyamon kötött tanulószerződések megszűnése augusztus 31-én, törvényi előírás alapján.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. évi törvény 2016. június 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A szakképzést érintő változások egységesen 2016. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

 

A főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők által a 9. évfolyamon kötött tanulószerződések automatikusan megszűnésre kerülnek a 9. évfolyam tanévének végén. Ennek indoka, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a 9. évfolyam után más, nem főtevékenységként a gyakorlati képzést folytató képzőnél folytatni a gyakorlatot. [Szt. 42. § új (2a) bekezdése]

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 42. § (2): „A gyakorlati képzés folytatására jogosult, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezet által a tanulóval a 26. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzésre kötött tanulószerződés hatálya a kilencedik évfolyam eredményes teljesítése tanévének utolsó napján szűnik meg.”

 

3. § d) „nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett: az a hozzájárulásra kötelezett, amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után a 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt;”

 

26. § (1) „A szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével - a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.”