A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatról a nemzetgazdasági miniszter meghozta döntését

2013. január 16.

Pályázatának eredményéről valamennyi pályázó a jogszabályi előírásoknak megfelelően írásban értesítést kap, melynek kiküldésével kapcsolatban a Nemzeti Munkaügyi Hivatal intézkedik.

A nyertesek nevét és a megítélt támogatás összegét megyénként a mellékelt link és táblázat tartalmazza.