Üdvözöljük a

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság megtette javaslatát a 2018/2019-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéshez

honlapján!

-

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság megtette javaslatát a 2018/2019-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéshez

Szerző: Czirbik Milán | 2017. április 21.

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2017. március 28-ai ülésén a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. § (6) bekezdés szerint meghozta javaslatát a megyében folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a megyében indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések vonatkozásában a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre.

Az MFKB döntéseit, javaslatait a munkaerő-piaci orientáltságú szakképzési rendszer erősítése, kiszélesítése és hatékony működése érdekében hozza meg, a gazdaság igényeinek, a munkaerő-piaci keresletnek megfelelően. Az ülésen bemutatásra kerültek Debrecen Megyei Jogú Város és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megyét érintő közép- és hosszútávú - munkaerő – felvétellel járó - beruházási tervei, illetve a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum beiskolázási tervei.

 

A bizottság az iskolarendszerű szakképzés esetében szakképesítésenként, illetve szakgimnáziumi ágazatonként tett javaslatot arra, hogy az adott szakképesítés és ágazat a támogatott, korlátozottan támogatott vagy nem támogatott kategóriába kerüljön.  Meghatározásra került azon huszonöt szakképesítés is, melyeket a bizottság a hiány-szakképesítések közé javasol. A megyei fejlesztési és képzési bizottságok és a fenntartók javaslatai alapján a végleges szakmaszerkezeti döntés várhatóan 2017 második félévében kormányrendeletben fog megjelenni.

 

Az iskolarendszeren kívüli képzések esetén a szakképesítéseket két kategóriába - támogatott, illetve nem támogatott - sorolhatta a bizottság, melyről a végleges minisztériumi döntés
2017. június 1-jétől lesz mérvadó a következő egy évre vonatkozóan.