Szolgáltatások

Szerző: HA| | 2009. április 29.

Az Enterprise Europe Network tagjai olyan üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújtanak kis- és középvállalkozások részére, amelyek segítségével lehetőség nyílik a bennük rejlő potenciál és innovációs kapacitás lehető legteljesebb mértékben történő kiaknázására. A hálózat tagjai magas színvonalú, költség hatékony szolgáltatásokkal nyújtanak gyakorlati támogatást regionális szinten a vállalkozásoknak új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, hazai és nemzetközi piacokon való megjelenéshez, technológia és tudástranszferhez, európai projektek megvalósításához, forrásszerzéshez vagy akár innovatív ötletek kifejlesztéséhez és piacra viteléhez.
A hálózat tevékenysége több, jól elkülöníthető területre koncentrálódik: Vállalkozásfejlesztés, Technológia-innováció, Kutatás-fejlesztés.

Vállalkozásfejlesztés

 

A hazai kis- és középvállalatok (kkv-k) uniós belső piaci versenyképességének növelése céljából széleskörű vállalkozásfejlesztési szolgáltatáspalettával rendelkezünk.

 

a)   Külpiacra lépés, tanácsadási témakörök

 • Exportpiaci információk
 • Nemzetközi üzleti partnerkeresés
 • Nemzetközi rendezvények: szakkiállítások, konferenciák, képzések, üzletember találkozók, szakmai tanulmányutak
 • Nemzetközi tenderfigyelés
 • Exportösztönzési programok, pályázatok
 • Klaszterek és konzorciális együttműködések

b)   Finanszírozási tanácsadás

 • Hazai és külföldi pályázati lehetőségek
 • Visszatérítendő pénzügyi források
 • Egyéb pénzügyi megoldások
 • Tőkebevonás, üzleti angyal, befektető keresés

Technológia-Innováció

 

A „Technológia-innováció” szolgáltatás csoport a vállalkozások versenyképességének növelését tűzte ki célul a technológia-transzfer lehetőségek és az innovációs kapacitás fejlesztésén keresztül. Ennek keretében a kis- és középvállalkozások olyan személyre szabott szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amelyek elsődlegesen innovációs potenciáljuk és nemzetközi együttműködési lehetőségeik növelését célozza.

 

a)   Scale-up tanácsadás

 

Az Enterprise Europe Network a ScaleMeUpHungary projekt ( „Support young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market”) segítségével támogatja gyors növekedési és innovációs potenciállal rendelkező KKV-kat, a nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából.

 • regionális és központi tájékoztató rendezvényeket szervezünk 6 helyszínen
 • az általunk kidolgozott felmérési metódus segítségével kívánunk elérni minél több potenciális vállalkozást, valamint megismerni azok igényeit és elvárásait
 • széleskörű eszközrendszerünk segítségével erősítjük növekedési és fejlesztési potenciáljukat regionális és központi workshopokon választjuk ki a legjobb 12 vállalkozást, amelyek kiemelt, személyre szabott, több napos coaching és mentoring szolgáltatásban részesülnek, díjmentesen.

b)   Szellemi tulajdon védelme

 

Az Enterprise Europe Network tanácsadói segítenek Önnek, hogy megfelelő módon oltalmazza szellemi tulajdonát. Naprakész tudással segítjük Önt szellemi tulajdonának azonosításától kezdve, annak értékének meghatározásán át, a szellemi tulajdonvédelmi statégia kidolgozásáig és megvalósításáig. Magyarországon a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), amellyel évek óta szoros partnerségi kapcsolatot ápolunk.

 

c)   H2020 innovációs tanácsadás

 

A H2020 keretprogramban való részvétel előkészítése részeként az Enterprise Europe Network komplex vállalati innovációt vizsgáló diagnosztikai szolgáltatást kínál a vállalkozások számára. A felmérés során tanácsadónk egy erre a célra fejlesztett diagnosztikai szoftver segítségével felméri vállalkozása innovációs kapacitás növelésének és tevékenységének hatékonyabbá tételének lehetőségét. Az eredmények alapján vállalkozását a megfelelő piaci környezetben helyezi el a rendszer, az adatbázisában tárolt több mint 4000 európai cég és kb. 250 magyar vállalat adatai alapján.

 

a)   KAM szolgáltatás

 

KKV Eszköz kedvezményezettként a vállalkozás jogosult egy regionális kapcsolattartó segítségére, speciális innovációs szolgáltatás igénybevételére. A kapcsolattartó, a projekt célkitűzései ismeretében, segíti a vállalkozást az elnyert támogatás optimális felhasználásban, valamint a program keretein belül elérhető szolgáltatások kiválasztásában, igénybevételében. Az Európai Bizottság felkérésére, hazánkban, az Enterprise Europe Network munkatársai töltik be az innovációs tanácsadói szerepet.

Kutatás-fejlesztés: Az Enterprise Europe Network munkatársai naprakész információkkal állnak rendelkezésére a nemzetközi, és az ezeket támogató hazai pályázatokról egyaránt.

 

K+F tanácsadás

 

Az innovációs partnerkereső adatbázisa segítségével új partnerekre találhat fejlett technológiájának nemzetközi piacokon való hasznosításához. Az adatbázisban való megjelenés térítésmentes. K+F terveinek leírását több mint 50 országban kereshetik, így a szolgáltatás segítségével nemzetközi konzorciumi partnerekre lelhet. E szolgáltatás hatékonyan segíti a hazai szervezeteket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt nemzetközi pályázatokban.

 • Személyes konzultáció, egyedi tanácsadás
 • Együttműködések, konzorciumok, platformok kialakítása
 • Pályázatírói és projektmenedzsment tréningek, szemináriumok
 • Innovációs auditok