Szolgáltatások

Szerző: HA| | 2009. április 29.

Az Enterprise Europe Network tagjai olyan üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújtanak kis- és középvállalkozások részére, amelyek segítségével lehetőség nyílik a bennük rejlő potenciál és innovációs kapacitás lehető legteljesebb mértékben történő kiaknázására. A hálózat tagjai magas színvonalú, költség hatékony szolgáltatásokkal nyújtanak gyakorlati támogatást regionális szinten a vállalkozásoknak új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez, hazai és nemzetközi piacokon való megjelenéshez, technológia és tudástranszferhez, európai projektek megvalósításához, forrásszerzéshez vagy akár innovatív ötletek kifejlesztéséhez és piacra viteléhez.
A hálózat tevékenysége több, jól elkülöníthető területre koncentrálódik: Vállalkozásfejlesztés, Technológia-innováció, Kutatás-fejlesztés.

Vállalkozásfejlesztés

 

A hazai kis- és középvállalatok (kkv-k) uniós belső piaci versenyképességének növelése céljából széleskörű vállalkozásfejlesztési szolgáltatáspalettával rendelkezünk.

  • Személyes konzultáció, egyedi tanácsadás

Cégre szabott tanácsadás keretében fordulhatnak hozzánk partnereink levélben, faxon, e-mailben, telefonon vagy akár személyesen. Egyedi ügyféligények kielégítése érdekében tanácsadást nyújtunk általános uniós témában és kiemelt szakterületeken (megfelelőség-értékelés, környezetvédelem, üzleti együttműködés, támogatások/pályázatok, cégalapítás, egészség és biztonság, vállalati felelősségvállalás, mobilitás)

  • Üzleti együttműködések, partnerkeresés

Hazai és külföldi partnerek felkutatásával kívánjuk a vállalkozások együttműködésének kialakulását elősegíteni. A nemzetközi együttműködéseket egyedi konzultációkkal, céglisták összeállításával, üzleti partnerkereső adatbázis működtetésével és üzletember találkozókkal segítjük elő.

  • Workshopok, rendezvények, információs napok

Elméleti és gyakorlatorientált, interaktív programokat szervezünk a hazai és nemzetközi újdonságokról általános uniós témában és kiemelt szakterületeinken (megfelelőség-értékelés, környezetvédelem, üzleti együttműködés, támogatások/pályázatok, cégalapítás, egészség és biztonság, vállalati felelősségvállalás, mobilitás). Ismertetjük az új szabályokat, témába vágó pályázati forrásokat és együttműködési lehetőségeket bel- és külföldi szakértők bevonásával.

 

Technológia- innováció

 

A „Technológia-innováció” szolgáltatás csoport a vállalkozások versenyképességének növelését tűzte ki célul a technológia-transzfer lehetőségek és az innovációs kapacitás fejlesztésén keresztül. Ennek keretében a kis- és középvállalkozások olyan személyre szabott szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amelyek elsődlegesen innovációs potenciáljuk és nemzetközi együttműködési lehetőségeik növelését célozza.
Szolgáltatásaink kiemelt területe a személyre szabott tanácsadás, melynek keretében céglátogatásokat, innovációs auditokat (innovációs profilok létrehozása) végzünk, tanulmányutakat szervezünk. A partnerek számára lehetőséget biztosítunk technológiai és innovációs profilok publikálására (hazai és nemzetközi szinten), valamint technológia transzfer rendezvényeken való részvételre. Nemzetközi együttműködési lehetőségek felkutatásával nemzetközi partnerkapcsolatok kiépülését, megállapodások létrejöttét, technológiai platformokhoz és nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozást segítjük elő. Innovációs tréningek, workshopok, információs események megrendezésére az ország valamennyi régiójában sor kerül. Információkat nyújtunk a szellemi tulajdonjoggal, szabványokkal és az innovációhoz kapcsolódó más uniós szabályozásokkal kapcsolatban.

  • Személyes konzultáció, egyedi tanácsadás

Az egyedi ügyfél igények kielégítése érdekében személyes megbeszélések keretében nyújtunk tanácsadást valamennyi szakterületünkön (technológia transzfer, együttműködések, platformok, pályázatok, auditok stb.)

  • Együttműködések, klaszterek kialakítása

Hazai és külföldi partnerek felkutatásával, fejlesztők és innováció brókerek összehozásával kívánjuk az együttműködések kialakulását elősegíteni. A nemzetközi együttműködéseket egyedi konzultációkkal, adatbázis működtetésével, technológiai transzfer rendezvényekkel segítjük elő.

  • Technológia transzfer rendezvények

Az innovációs együttműködések, üzleti és szakmai partnerkapcsolatok építéséhez, technológia közvetítéshez kiváló alkalomként szolgálnak rendezvényeink.  

  • Workshopok, információs napok

Gyakorlati, interaktív fórumokat szervezünk a hazai és nemzetközi innováció újdonságairól, szabályozásairól, pályázati forrásairól, együttműködések, klaszterek lehetőségeiről.

  • Technológia platformok kialakítása

Kiemelt témakörök köré alakuló, technológiai igények alapján alcsoportokba szerveződő platformok, együttműködések, nemzetközi technológiai hálózatokba való bekapcsolódás lehetőségével.

  • Technológiai auditok, céglátogatások

Egyedi konzultáció, céglátogatások alkalmával az adott kis- és középvállalkozások technológiai profiljának meghatározására kerül sor a szervezet műszaki, gazdasági, technológiai paramétereinek felmérésével 

  • Szakmai tanulmányutak

Partnereink számára céglátogatási lehetőséget biztosítunk kiemelkedő innovációs teljesítményű vállalkozásoknál, a résztvevők egymás tevékenységének, stratégiáinak megismerése érdekében.

  • Technológiai profilok (igény/kínálat) adatbázis

A nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításához fontos a technológiai profilokat tartalmazó és kapcsolódásokat lehetővé tevő adatbázis, technológia közvetítő szolgáltatás működtetése.

 

Kutatás-fejlesztés

 

A „Kutatás-fejlesztés” szolgáltatás csoporton keresztül a kis- és középvállalkozásoknak elsősorban olyan szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek az Európai Unió 7. Kutatás-fejlesztési keretprogramjában (FP7) való részvételüket segítik elő. Kiemelt szerep jut az FP7 keretprogramhoz kapcsolódóan információterjesztésnek és tanácsadásnak, projektgenerálásnak, nemzetközi üzleti partnerkeresésnek, pályázatíró és projektmenedzsment készségek fejlesztésének, valamint a hozzájuk csatlakozó rendezvényeknek. Vállaljuk az EU-ban létrejövő kutatási eredmények terjesztését is. Egyedi igények szerint technológiai auditokat folytatunk le.

  • Személyes konzultáció, egyedi tanácsadás

Az egyedi ügyfél igények kielégítése érdekében személyes megbeszélések keretében nyújtunk tanácsadást valamennyi FP7 Keretprogrammal kapcsolatban (FP7 programokban részvétel, konzorciumok, pályázatok, projektgenerálás, auditok stb.)

  • Együttműködések, konzorciumok, platformok kialakítása

Hazai és külföldi partnerek felkutatásával, vállalkozások és kutatók szakmai fórumainak biztosításával kívánjuk a nemzetközi FP7 együttműködési megállapodások létrejöttét elősegíteni. A nemzetközi együttműködéseket egyedi konzultációkkal, adatbázis működtetésével, rendezvényekkel segítjük elő.

  • Pályázatírói és projektmenedzsment tréningek, szemináriumok

FP7 keretprogrammal kapcsolatos elméleti és gyakorlati pályázatírói ismeretek átadásával a kis- és középvállalkozások FP7 programokban való minél sikeresebb részvételét kívánja elősegíteni.

  • Innovációs auditok

Kis- és középvállalkozások számára innovatív potenciáljuk, fejlesztési lehetőségeik feltárása érdekében SWOT analízist, valamint egy teljeskörű innovációs auditot végzünk.