Elnöki összegzés 2008-2012

2013. március 22.

A magyar vállalkozások „zivataros” négy éve

2008-2012

 

Ha egyszerűen szeretnénk összefoglalni az elmúlt négy évet, akkor azt kell mondanunk, hogy nagyon nehéz és kemény időszak van mögöttünk. Négy évvel ezelőtt éppen a kamarai választások évében eszmélt az ország arra, hogy nagyon nagy a baj. Gazdasági, pénzügyi válság sújtotta az egész világot, amely azonban a magyar gazdaságot és társadalmat különösen mélyen érintette, hiszen akkor már mi benne voltunk egy éppen leszálló ágba. Tanúi voltunk annak, hogyan zsugorodik a gazdaság, hogyan szorulunk ki egyre több piacról, hogyan nő a munkanélküliség, hogyan csökken a fogyasztás, fagynak be a hitelek, csökkennek a beruházások, hogyan húzza le a rolót egyre több vállalkozás. Nehéz időket élt meg a magyar gazdaság és a vállalkozások is.

Bár az utóbbi időben bizonyos folyamatok elindultak, ám hol az irány nem volt megfelelő, hol a várt teljesítmények maradtak el. Mindezekre rárakódik az az iszonyatos mennyiségű adósságteher, amely nem csupán a vállalkozásokat taszítja lehetetlen helyzetbe, hanem a társadalmat is. Ebből a mélységből csak akkor leszünk képesek kilábalni, ha a gazdaság növekvő pályára áll, ha versenyképes, ugyanakkor jelentős hozzáadott értéket képviselő termékekkel jelenünk meg a piacon, s olyan vállalkozói, érvényesülési körülményeket teremtünk, amellyel képesek leszünk kigazdálkodni a már meglévő adósságot. Ha nincs elegendő alkalmazott technológiai fejlődés, megújulás, több és hatékonyabb munkahely a gazdasági növekedés csak illúzió lehet.

 

Kell, hogy a sok áldozatnak eredménye legyen

 

A folyamatok nem igazolták a „jóslatokat”, miszerint kifelé megyünk a recesszióból. Még nem vagyunk a „gödör alján”, újabb kemény évek várnak ránk. Ebben a helyzetben az tud előre lépni, aki erős, termelékeny, jó terméket, szolgáltatást, megfelelő minőségi szintet tud produkálni. Ehhez kellenek a befektetések is, de mindez a magyar adottságokra, tapasztalatra, tudásra, szorgalomra alapozva. Magyarország egyik legnagyobb gondja az alacsony foglalkoztatottság, a jelentős képzetlen munkaerő, az alacsony technológiai és termelékenységi színvonal, és sok esetben a nem megfelelő versenyfeltételek. Ha ezeken nem tudunk számottevően és gyorsan javítani, alacsony marad a bérszínvonal, nem nő a belső piac, s a versenyképes munkaerő máshol fog értékeket termelni, mint ahogyan erre van is példa.

Magyarország több szempontból is előnyös helyzetben van: kiváló adottságaink vannak, jól kiépített infrastruktúránk, amelyre egy jól működő versenyképes gazdaságot lehetne alapozni, jól működő oktatási, egészségügyi és szociális rendszerrel. Magyarország kilábalásának, tekintélye visszaszerzésének egyetlen módja van, a szaktudás, a vállalkozói tisztesség, az alkotó munka becsületének megteremtése. Csak ez vezet hosszú távon eredményre, sikerre, nemzeti boldogulásra, az ország szükséges javainak megteremtéséhez.

Ez az év nem volt sikeres év a magyar vállalkozások számára, mert az elmúlt évek gazdaságpolitikája nem hogy nem segítette a kis- és középvállalkozások munkáját, hanem sokszor még nagyobb nehézségek elé állította, alig éltünk lehetőségeinkkel, adottságainkkal. Amikor az európai országokban konjunktúra volt, nálunk alig volt észlelhető a növekedés. A legnagyobb baj továbbra is a vállalkozások tőkehiánya, a piacok beszűkülése, a belföldi kereslet visszaesése, az alacsony szakképzési és foglalkoztatási szint, a drága hitel. Ezek mind-mind rontják a versenyképességet, a kilábalás, növekedés esélyeit. A megoldás abban rejlik, hogy ki kell használni az ország adta lehetőségeket, magas hozzáadott értéket kell előállítani, magas szintű termelékenységgel és magas szintű szolgáltatási szinttel. Így tudunk „kimászni a gödör szélére”. Ez a mai viszonyok között nem könnyű. A történelem során sokszor volt példa arra, hogy a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások, átvészelve a történelmi, gazdasági, társadalmi viharokat, talpra állt.

Áldozatos munkával, összefogással, egy jól kidolgozott és megfogalmazott, következetesen végrehajtott stratégia mentén újra talpra állhat az ország. Kell, hogy ennek a sok áldozatnak értelme, látható eredménye legyen.

 

Kamarák szerepe a gazdaságban

 

Azt gondolom, azok az országok versenyképesek, ahol szabályozott a kamarák tevékenysége, ahol megfelelő önkormányzatisággal és hatáskörrel működnek. A kamarák fennállásuk óta nagyon sokat tettek a vállalkozásokért, a gazdasági környezet kialakításáért, a piacra jutásért, az export tevékenység bővítéséért, a gazdasági érdekérvényesítéséért. A világ legkiterjedtebb gazdaságszervező-irányító hálózata a kamarai rendszer. Egymással szorosan együttműködve, rajtuk keresztül egy globális piac nyílik meg a vállalkozók előtt.

A cél az, hogy a környező országokhoz hasonlóan, Magyarországon is olyan erős kamara jöjjön létre, amely lefedi a teljes magyar gazdaságot.  Arra kellene figyelmet fordítani, hogy a vállalkozások érdekeit hogyan tudjuk egységesen megjeleníteni, piaci pozíciójukat javítani, külpiaci versenyképességüket növelni.

Ezeket a feladatokat igyekeztünk megvalósítani az elmúlt négy évben is akkor, amikor folyamatosan hangoztattuk, hogy nem jó az irány, nincs kidolgozott gazdasági stratégia, nincs megfelelő támogatás a kis- és középvállalkozások számára. Felemeltünk hangunkat a pályázati források elosztása kapcsán: túl sok a járulékos költség és túl kevés pénz jut a gazdaságba, a termelés fejlesztésére, az innovációra, a kutatás-fejlesztésre. Nincsenek megfelelő pályázati lehetőségek. Gazdaságélénkítés helyett városszépítésre fordítjuk az unió pénzét. A meglévő forrásokat nem tudjuk kihasználni, mert a vállalkozások jelentős hányada nem tudja mellé tenni az önerőt. Azt, hogy baj van az európai források felhasználásával, ma már nem csak a vállalkozások, a kedvezményezettek, hanem a kormány is így látja. Ennek hatékony, ésszerű felhasználására viszont égetően szükségünk lenne, hiszen jelenlegi helyzetünkben majdnem kizárólag csak ez a forrás dinamizáló tényező. Ehhez egyszerű, világos pályázatok, csökkentett bürokrácia, gyors döntések, a saját erő szükséges minimumra csökkentése, pénzügyi háttér megteremtése, átlátható, tisztességes közbeszerzés szükséges.

Magyarországon az elmúlt időszakban a belföldi piacon nem a teljesítményelv és a versenyképesség lett a meghatározó. Sokszor a kapcsolatok, a lobbi tevékenység, a korrupció befolyásolta az érvényesülést. Ez nagy hátrány, hiszen háttérbe szorítja az innovációt, a fejlesztéseket.

 

A vállalkozások szolgálatában

 

Mi, itt a megyében, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekeztünk segíteni a vállalkozásokat.  A debreceni kamara mindig is élen járó kamara volt, még a nagy Magyarország területén is. Idén éppen 162 éve annak, hogy a vállalkozásokat szolgálja Voltak szép házaink, de az utóbbi húsz évben méltatlan körülmények között dolgoztunk. Hosszú évek kitartó munkája után végre nyertünk egy pályázatot, amelyből felépül az új kamarai épület, amelyben nemcsak a kamara támogatja majd a vállalkozásokat, hanem más nonprofit gazdasági szervezetek is. Szeretnénk minél inkább egyablakossá tenni az ügyintézést, minél több információhoz juttatni a vállalkozásokat.

Jelentős eredményt értünk el a szakképzésben. Bár hogy a szakképzés eredményes és sikeres legyen Magyarországon, ahhoz társadalomi szemléletváltás is szükség. Az értékalkotó, termelő munka és a szakmunka azért alulértékelt. Pedig a magas színvonalú szakmunka nagyon fontos tényező egy versenyképes gazdaságban. Ahhoz, hogy az ország sikeres legyen fontos az értéknövelő szakmunka. Ennek egyik alappillére a korszerű, a piaci igényekhez igazodó szakképzés. Ehhez fontosak a versenyképes vállalkozások, fontos a társadalmi szemlélet, fontosak a jó iskolák.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelkedően jó partneri kapcsolatokat ápol a megyével, Debrecen várossal, a Debreceni Egyetemmel, az önkormányzatokkal, különösen azokkal, ahol területi szervezeteink is működnek. Büszkék vagyunk arra, hogy a kamara a gazdaság minden szegmensét le tudta fedni, az egyéni vállalkozótól kezdve a legnagyobb multinacionális cégekig. Szerteágazóak a külföldi kapcsolataink, amelyekkel igyekszünk szélesíteni a vállalkozóink üzleti lehetőségeit.   

Fontosak a határon átnyúló projektjeink a romániai partnerekkel, az épülő orosz, arab és afrikai kapcsolataink

Tudomásul kell venni azt, hogy az a vállalkozó, aki a jövő kihívásainak is meg akar felelni, annak innovatívnak, kreatívnak kell lennie, növelni kell a technológiai színvonalát, a termelékenységet. Új megoldásokat kell keresnie és folyamatosan új ismeretekkel kell gyarapítani tudását. A kamara ebben tud szerepet vállalni, segítséget adni. Éppen ez lenne az egyik legfontosabb szempontja a kötelező kamarai regisztrációnak: minél több vállalkozásnak ismerjük meg a gondjait, problémáit, annál szélesebb körben tudjunk tájékoztatni, segíteni, információkkal támogatni.

A Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stabil anyagi körülmények között működik. Egyik legjobban megalapozott kamara Magyarországon. Ezek a meglévő kapcsolatok, lehetőségek, eszközök továbbra is a gazdaság versenyképességét, a vállalkozások felkészítését, fejlődését, piaci érvényesülését kell, hogy szolgálják.

 

Miklóssy Ferenc

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

elnök