Üdvözöljük a

Békéltető Testület fő oldala

honlapján!

-

Békéltető Testület fő oldala

2013. szeptember 17.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

Ügyintéző: Nemes Brigitta

E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu

bekelteto@hbkik.hu

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:

 

Kedd, Szerda, Csütörtök : 9.00-12.00 és 13.00-15.00

 

Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel!

 

 

Kapcsolódó weboldalak:

 

 

A Békéltető Testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

 

Területileg illetékes járási hivatal: http://jarasinfo.gov.hu

 

Pénzügyi Békéltető Testület: http://felugyelet.mnb.hu/pbt

 

 

Békéltető testület

 

A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket.

 A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

 

2015. szeptember 11. napjától hatályos változások

 

Vállalkozások együttműködési kötelezettsége
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani a meghallgatáson. Egyéb esetekben az együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

2012. július 29. napjától hatályos változások

 

Újdonság a békéltető testületi eljárás megindítására jogosultak körében

2012. július 29. napjától kezdődően fogyasztónak minősül és ezáltal a testületekhez fordulhat az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

2011. július 1. napjától hatályos változások

 

Mely ügyekben nem járhat el a testület?

2011. július 1. napjától a pénzügyi fogyasztói jogviták a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Ilyenek a bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak, befektetési szolgáltatók által a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. Amennyiben panasza ilyen szolgáltató tevékenységére vonatkozik, kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testülethez nyújthatja be.