Üdvözöljük a

Általános tudnivalók, formanyomtatványok

honlapján!

-

Általános tudnivalók, formanyomtatványok

2013. szeptember 17.

A békéltető testülethez benyújtott kérelem tartalma

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. (Mellékletként csatolni kell az ügyben keletkezett összes dokumentum fénymásolatát.)  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
  • ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait (számla, blokk, szerződés, jótállási jegy stb.) 
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését (panasz írásbeli bejelentése, tértivevény, a szolgáltató, közüzemi szerződés esetén az ügyfélszolgálati iroda elutasító nyilatkozatát stb.)
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
  • a testület döntésére irányuló indítvány (csere, visszafizetés)
  • a fogyasztó aláírását

 

Az eljárás díjtalan.