Üdvözöljük a

A gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja és a hivatalból történő regisztráció

honlapján!

-

A gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja és a hivatalból történő regisztráció

Szerző: Czirbik Milán | 2017. október 4.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. sz. törvény 2012. január 01-től hatályos rendelkezései alapján „A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.”

A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza:

 

a) név;

b) székhely,telephely(ek), fióktelep(ek);

c) főtevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek);

d) adószám;

e) bankszámlaszám(ok);

f) a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás;

g) elektronikus elérhetőségek (e-mail, honlap);

h) törvényes képviselő, és - önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén – a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy neve és elérhetősége.

 

A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatait is tartalmazhatja. A gazdálkodó szervezet az önkéntesen szolgáltatott adatok megadásakor nyilatkozik arról, hogy ezen adatok kamarai nyilvántartásban történő feltüntetéséhez hozzájárul, vagy nem. Utóbbi esetben az önkéntesen szolgáltatott adatokat a területi és az országos kamara gazdasági elemzésekhez, kutatásokhoz anonim módon, agregált adatként használhatja fel.

 

Amennyiben a területi kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet az illetékes területi kamara az eredménytelenség megállapításától számított 60 napon belül a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás behajtása iránt.

Amennyiben a területi kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet a kamarai hozzájárulást ugyan megfizette, de az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy felszólítja ennek a felhívás kézhezvételtől számított 15 napon belüli teljesítésére.

E felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet legkésőbb a felszólítás kibocsátása évének december 31. napjáig köteles a KAMREG-ben található adataival nyilvántartásba venni és az online nyilvántartásban megjeleníteni.

 

Kérjük ellenőrizze Ön is vállalkozását az alábbi linken:

https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html

 

Amennyiben nem találja vállalkozását kérjük, szíveskedjen regisztrációs kötelezettségének 5 munkanapon belül eleget tenni az alábbi lehetőségek egyikével:

-          a kamara honlapjáról http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/letoltheto-nyomtatvanyok_2-11528 elérhető

„Kötelező kamarai regisztrációs adatlap”, és amennyiben szükséges „Kötelező kamarai regisztrációs adatlap – képviselő pótlap”, „Kötelező kamarai regisztrációs adatlap – telephely pótlap”, melynek kitöltését segíti a „Kötelező kamarai regisztrációs adatlap – kitöltési útmutató”, 

-          interneten történő regisztrálásával https://kamreg.hu/mkkir/index.html, amihez részletes segítséget kap kamaránk weboldalán a http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/gazdalkodo-szervezetek-on-line-regisztracioja-5589 linken.

 

Fenti tájékoztatásunkkal szerettük volna elérni, hogy az Ön vállalkozása is érvényes regisztrációval rendelkezzen, és helyes adatokkal szerepeljen az online nyilvántartásban.