Üdvözöljük a

7/2014. sz. határozat Katófer Kft.

honlapján!

-

7/2014. sz. határozat Katófer Kft.

Ügyiratszám: 7/2014

2014.03.20.

 

A panaszos 2010. szeptember 17-én szerződést kötött a Katófer Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 70. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy hidromasszázs zuhanykabin volt. 2011 a garancialevélen megjelent Sanotechnik Hungária Kft.-hez fordult, mivel a zuhanykabin alsó görgői tönkrementek, és kérte, hogy azt a garancia érvényesítése körében cseréljék ki. A hiba bejelentése és a vásárlási idő között a vállalat 1 éves garanciavállalási ideje ugyan eltelt, de ennek ellenére a Kft. 4 darab görgőt postai utánvéttel megküldött a panaszosnak méltányos – 6000 Ft-os – áron, de azt a panaszos nem vette át. 2012. január 6-án a panaszos újból kérte a görgők garanciális, díjmentes kicserélését. A Katófer Kft. egyeztetett a garanciaszolgáltatást biztosító Sanotechnik Hungária Kft.-vel, aki ezt az újabb igényt nem fogadta el. Ettől függetlenül, 2012. január 13-án a Katófer Kft. egy ajánlatott tett a panaszos irányába, melyben 3000 Ft-ért biztosította részére a 4 db görgőt. A panaszos ezt nem fogadta el, és a Békéltető Testülethez fordult, amely Békéltető Testületi eljárás később egyezséggel zárult. Az egyezségben a Katófer Kft. díjmentesen biztosított 8 db görgőt a panaszos részére. 2013. január 21-én a panaszos ismételt, garanciális alkatrész-pótlást kért, amit a panaszos elutasított, mivel véleménye szerint mozgó-kopó alkatrészről van szó, ami rendszeres karbantartást és időszakonként cserét igényel.

A panaszos ezt követően kérelemmel fordult a Békéltető Testülethez, amiben kérte a 8 db görgő díjmentes pótlását. A panaszos nyilatkozott, hogy más békéltető testületi, közvetítői, vagy bírósági eljárás az üggyel kapcsolatban nem indult. A tárgyaláson mindkét fél megjelent, írásbeli nyilatkozatot tettek, a felek között egyezség nem jött létre.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a hibás terméket cserélje ki, vagy ha ennek nem tud eleget tenni, a panaszos elállhat a szerződéstől, de ebben az esetben a termék ellenértékét a panaszosnak fizesse vissza.

 

 

INDOKLÁS

 

A bepanaszolt – a Békéltető Testület korábbi eljárását követően – eleget tett a szavatossági igények és kicserélte a görgőket, mellyel egyidejűleg a panaszos szavatossági igénye a kicserélt dologra újból elkezdődött. A panaszos újabb szavatossági igényének érvényesítésére pedig az elévülési határidőn belül került sor, így kérelme alapos.

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.