Üdvözöljük a

46/2014. sz. határozat Borgo Kft.

honlapján!

-

46/2014. sz. határozat Borgo Kft.

Ügyiratszám: 46/2014

2014.04.16.

 

A panaszos 2013. október 3-án kötött szerződést a Borgo Kft. 1155 Budapest Dembinszky u. 1. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy bakancs volt 27.990. Ft értékben.

A panaszos elmondása szerint fia alig hordta a lábbelit, miután 2014. január 3-án javítás miatt vissza kellett vinni a terméket az üzletben, ahol megállapították, hogy nem javítható. Majd elküldték szakértői vizsgálatra, ami a következőket állapította meg. „A bélés kopott megszakadva anyaghiányos.” Ez önmagában bizonyítja a gyártási hibát, a gyártó mögöttes felelősségét. Mindezek ellenére a panaszos 20% árengedményre tett ajánlatot ez alapján indokolt a 22.390-Ft-ról a levásárolható utalvány kiállítása.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa elrendeli, hogy a panaszos a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a panasz tárgyát képező lábbelit vigye vissza a bepanaszoltnak. Az indokolásban körülírtak alapján felszólítja a bepanaszolt forgalmazót, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, állítson ki 22.390.- Ft-ról vásárlási igazolást, amelyet a panaszos 60 napon belül a bepanaszoltnál levásárolhat.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvéleményben leírtak nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a meghibásodást nem rejtett anyag és/vagy gyártási hiba, hanem a termék nem megfelelő használata okozta.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.