Üdvözöljük a

263/2013. sz. határozat Szinga Sport Kft.

honlapján!

-

263/2013. sz. határozat Szinga Sport Kft.

2015. március 20.

Ügyiratszám: 263/2013

2014.03.20.

 

A panaszos 2013. szeptember 8-án kötött szerződést a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy cipő volt. A szerződés megkötésére a hajdúszoboszlói Playersroom üzletben került sor.

Elmondása szerint a cipőt mindössze 2 hónapig és rendeltetésszerűen használta. Ezalatt az idő alatt mindkét cipő belsejében a sarokrész kilyukadt. A panaszos 2013. november 24-én panasszal élt az üzletben, melyről jegyzőkönyvet vettek fel, és a cipőt a jegyzőkönyvvel együtt Kiss Béla bőrfeldolgozó ipari mérnők, igazságügyi szakértő részére szakvélemény készítése céljából elküldték. A szakvélemény tartalma szerint a szakértő szakmai ismeretei, valamint a szakmai, vizsgálati és a gyakorlati tapasztalatai alapján a vizsgált lábbelin keletkezett elváltozások nem vezethetők vissza sem anyag-, sem gyártási hibára, ezért a vásárló reklamációját megalapozatlannak találta.

A panaszos nyilatkozott, hogy más békéltető testületi, közvetítői, vagy bírósági eljárás az üggyel kapcsolatban nem indult. A másik fél a tárgyaláson nem jelent meg, írásbeli nyilatkozatot nem tett, a felek között egyezség nem jöhetett létre.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki, vagy amennyiben a cserére nincs lehetősége, a szerződéstől elállhat, de ebben az esetben a vételárat a panaszosnak fizesse vissza.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó három hónapon belül, illetve a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint sikerrel nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvéleménynek független, szakértői névjegyzékben szereplő személytől kellene származnia.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.