Üdvözöljük a

22/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

honlapján!

-

22/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

Ügyiratszám: 22/2014

2014.03.13.

 

A panaszos 2013. szeptember 28-án kötött szerződést a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy Adidas márkájú futball cipő volt. A vásárlástól számított 2 hónap elteltével kénytelen volt reklamációval élni a bepanaszoltnál, mivel a bal lábas futballcipő belső oldalán a talp beszakadt, betört, míg a jobb lábas cipő belső oldalán a talp anyaghiányossá vált, abból kb. 1 cm3-es felületen hiányzik egy kisebb darab. Az esetről jegyzőkönyvet vettek fel, majd a terméket elküldték szakértői vizsgálatra. A vizsgálat roncsolás mentes, érzékszervi módszerrel történt, és a szakvélemény megállapításai szerint „a talp beszakadását és anyaghiányos állapotát, a lábbelit többször érő mechanikai hatásokból, sérülésekből eredő, a normál hajlító igénybevétel irányától ellentétes irányú feszítő erőhatások következménye.” A szakvélemény mindezek után a reklamációt megalapozatlannak tartotta.

Előadta továbbá, hogy a cipőt kizárólag rendeltetésének megfelelően futballozásra használta, és nem érti, hogy egy majd 50.000 Ft-ba kerülő terméken 2 hónap használat után miért jelentkeztek ilyen hibák.

A másik fél a tárgyaláson nem jelent meg, írásbeli nyilatkozatot nem tett, a felek között egyezség nem jöhetett létre.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a panasszal érintett Adidas F50 adizero TRX FG Q34760 típusú terméket, egy ugyanilyen típusú, színű és méretű hibátlan új termékre.

INDOKLÁS

 

A fogyasztó a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint a szakvéleményben leírtak nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a meghibásodást nem rejtett anyag és/vagy gyártási hiba, hanem a termék nem megfelelő használata okozta. A szakvélemény végkövetkeztetéseit cáfolja az, hogy a vizsgálat csak szemrevételezési és érzékszervi módszerrel zajlott, műszeres anyagvizsgálatra nem került sor. Műszeres anyagvizsgálat hiányában, mely objektív módszerekkel szolgáltat eredményt a termék anyagminőségéről, a szakértői vélemény csak feltételezéseket tartalmazhat a termék anyagi vagy gyártási hibáira, valamint ezek létére vagy nemlétére.

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.