Üdvözöljük a

202/2013. sz. határozat Szinga Sport Kft.

honlapján!

-

202/2013. sz. határozat Szinga Sport Kft.

Ügyiratszám: 202/2013

2013.12.17.

 

A panaszos 2013. április 2-án kötött szerződést a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy NIKE márkájú gyerek cipő volt. A szerződés megkötésére a hajdúszoboszlói Players Outlet üzletben került sor.

A panaszos elmondása szerint gyermeke alig hordta a cipőt, miután az oldalrész felvált. A panaszos visszavitte a terméket, amit körülbelül három hét múlva kapott vissza. A bepanaszolt a felvált rész ragasztásával kijavította a hibát.

A panaszos előadta, hogy a javítás után visszakapott cipőn a ragasztás két nap múlva ismételten felvált, így a lábbelit 2013. június 11-én ismételten visszavitte az üzletbe ugyanazzal a problémával. Ekkor a bepanaszolt a terméket szakvélemény készítése céljából továbbította Kiss Béla bőrfeldolgozó ipari mérnök, igazságügyi szakértő részére, aki szakvéleményében arra a következtetésre jutott, hogy “a vásárló figyelmen kívül hagyta a használati-kezelési útmutatóban foglalt, vízállóságra, tisztításra, ápolásra, szárításra vonatkozó leírtakat”. A szakértő álláspontja szerint a vásárló reklamációja megalapozatlan volt.

A panaszos nyilatkozott, hogy más békéltető testületi, közvetítői, vagy bírósági eljárás az üggyel kapcsolatban nem indult.

A másik fél a tárgyaláson nem jelent meg, írásbeli nyilatkozatot nem tett, a felek között egyezség nem jöhetett létre.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki, vagy amennyiben a

cserére nincs lehetősége, a szerződéstől elállhat, de ebben az esetben a vételárat a panaszosnak fizesse vissza.

 

 

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó három hónapon belül, illetve a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvélemény csak független, szakértői névjegyzékben szereplő személytől kellene származzon.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.