Üdvözöljük a

2015. március

honlapján!

-

2015. március

Szerző: Szombat Réka | 2015. március 18.

-          A Kormány 1084/2015. (III. 3.) Korm. határozata az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 2007–2013 között indított projektek szakaszolásáról

 

-          A Kormány 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozata egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról

 

-          A Kormány 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelete az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

-          2015. évi IV. törvény egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő

módosításáról

 

-          2015. évi VI. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

 

-          A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2015. (III. 11.) MvM rendelete a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről

 

-          A Kormány 1141/2015. (III. 12.) Korm. határozata a közlekedési infrastruktúra 2014–2020. közötti időszakban szükséges fejlesztései megvalósításának feltételeiről

 

-          A Kormány 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelete a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről

 

-          A nemzetgazdasági miniszter 6/2015. (III. 18.) NGM rendelete a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 

-          Az Alkotmánybíróság 7/2015. (III. 19.) AB határozata a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról  és visszautasításáról

 

-          A nemzetgazdasági miniszter 7/2015. (III. 20.) NGM rendelete a közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi tevékenységében való részvételre irányuló munkakörök meghatározásáról

 

-          2015. évi VIII. törvény a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról

 

-          A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

 

-          2015. évi IX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról