Üdvözöljük a

2015. Február

honlapján!

-

2015. Február

Szerző: Pály Sarolta | 2015. március 2.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2015. (II. 2.) MvM rendelete az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

 

A nemzetgazdasági miniszter 2/2015. (II. 3.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

 

A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 6.) FM rendelete az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló  4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról

 

A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2015. (II. 9.) NFM rendelete az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól

 

A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

 

A nemzetgazdasági miniszter 3/2015. (II. 13.) NGM rendelete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

 

A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2015. (II. 13.) NFM rendelete az elektronikus útdíjszedési rendszer átjárhatósági rendszerelemeinek alkalmasságát tanúsító szervről

 

A Kormány 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelete egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

 

Az emberi erőforrások minisztere 10/2015. (II. 23.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról