Üdvözöljük a

2014. Szeptember

honlapján!

-

2014. Szeptember

2014. október 27.

232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági

érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók

kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet A villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának  szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének

szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi

kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról

1511/2014. (IX. 16.) Korm. határozat Az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási intézkedések

keretében nyújtandó támogatások folytatásáról

234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

10/2014. (IX. 18.) FM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.)

FVM rendelet módosításáról

11/2014. (IX. 18.) FM rendelet A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő

jogutódlási kérdésekről

34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni

védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.)

MNB rendelet módosításáról

35/2014. (IX. 25.) MNB rendelet Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni

védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.)

MNB rendelet módosításáról

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet A forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet

módosításáról

8/2014. (IX. 26.) NIH utasítás a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

2014. évi XXXIX. törvény Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci

és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő

módosításáról

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának

és üzemeltetésének szabályairól

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól,

a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk

szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak

meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről

és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet

módosításáról

29/2014. (IX. 30.) AB határozat A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §

(2) bekezdésével, 5. § (8) bekezdésével, valamint a 6. § (4) bekezdésével

kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról