Üdvözöljük a

2014. Október

honlapján!

-

2014. Október

2014. október 27.

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2014. évi XLI. törvény Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

2014. évi XLII. törvény Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet A teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1582/2014. (X. 15.) Korm. határozat A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

37/2014. (X. 17.) EMMI utasítás a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

265/2014. (X. 21.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

7/2014. (X. 21.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról

14/2014. (X. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának szervezeti és működési szabályzatáról

10/2014. (X. 22.) NIH utasítás a pénzkezelési szabályzatról