Üdvözöljük a

2014. Március

honlapján!

-

2014. Március

2014. március 13.

- 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról


- 1096/2014. (III. 3.) Korm. határozat A magyar-román határszakaszon tervezett határon átnyúló közútkapcsolatok megvalósításával összefüggő feladatokról


- 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról


- 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet Egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról


- 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról


- 58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról


- 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról


-61/2014. (III. 6.) Korm. rendelet A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról


-62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról


- 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről 20/2014. (III. 7.) BM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról


- 16/2014. (III. 7.) VM rendelet A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról


- 7/2014. (III. 7.) AB határozat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának „méltányolható közérdekből," szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről


- 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról


- 18/2014. (III. 10.) VM rendelet A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról


- 22/2014. (III. 12.) BM rendelet Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról


- 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról


- 12/2014. (III. 12.) NGM rendelet Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

64/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

- 3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet Egyes NMHH rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

- 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

- 7/2014. (III. 25.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

- 5/2014. (III. 27.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

- 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről