Üdvözöljük a

2014. Május

honlapján!

-

2014. Május

2014. július 11.

 - 21/2014. (V. 5.) NGM rendelet A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági,valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról


- 1286/2014. (V. 5.) Korm. határozat A 2014–2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezete jóváhagyásáról és azzal összefüggő egyes kérdésekről


- 1288/2014. (V. 5.) Korm. határozat A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról


- 17/2014. (V. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről


- 15/2014. (V. 27.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról


- 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről


- 1324/2014. (V. 30.) Korm. határozat Az ÉMOP-2.1.1. kódszámú („Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című) konstrukció keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról


- 1325/2014. (V. 30.) Korm. határozat A KEOP-1.2.0 konstrukció keretében megvalósuló, egymilliárd forintot meghaladó elszámolható összköltségű projektek – a projektek költség-haszon elemzései felülvizsgálatából eredő – többlettámogatásának jóváhagyásáról