Üdvözöljük a

2014. Június

honlapján!

-

2014. Június

2014. július 11.

- 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet A kollektív befektetési formákról es kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény,valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi es törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról

 

- 19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet Az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi es törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek es a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről es technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről es használatáról

2014. évi XXI. törvényEgyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

- 1334/2014. (VI. 6.) Korm. határozat A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő, 2014 és 2020 közötti egyes ágazati és területi operatív programok elfogadásáról és az Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

 

- 1335/2014. (VI. 6.) Korm. határozat A magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

- 37/2014. (VI. 11.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről

 

- 24/2014. (VI. 11.) OGY határozat Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról

 

- 25/2014. (VI. 11.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat

módosításáról

 

- 153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 

- 154/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet

 

- 23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

 

- 26/2014. (VI. 24.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról 10468m. rendelet módosításáról

 

- 30/2014. (VI. 27.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

 

- 31/2014. (VI. 27.) NFM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról