Üdvözöljük a

2014. Július

honlapján!

-

2014. Július

2014. július 11.

2014. évi XXV. törvény Egyes adótörvények es azokkal összefüggő más törvények módosításáról

 

2014. évi XXVI. törvény A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény es a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

 

2014. évi XXVII. törvény A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

 

- 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról es egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

 

- 2/2014. PJE jogegységi határozat A Kúria polgári jogegységi határozata

 

- 1369/2014. (VII. 3.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „CENTRAL EUROPE 2020” transznacionális es az „ESPON 2020” interregionális együttműködési programok elfogadásáról

 

- 1370/2014. (VII. 3.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „URBACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról

 

2014. évi XXVIII. törvény Magyarország Kormánya es Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati es speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

 

2014. évi XXIX. törvény Magyarország Kormánya es a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői es a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területen történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 

- 162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

 

2014. évi XXX. törvény Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról 11024

2014. évi XXXI. törvény Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról 11028

2014. évi XXXII. törvény Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról

2014. évi XXX. törvény Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével

összefüggő módosításáról

 

2014. évi XXXI. törvény Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

 

2014. évi XXXIII. törvény Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról2014. évi XXXIV. törvény A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről es azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról

2014. évi XXXV. törvény Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról

2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről

167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)Korm. rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek

módosításáról

1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat A Magyarország lakosságának biztonságérzetét javító közbiztonsági program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 

2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

 

2014. évi XXXVIII. törvény A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések

rendszeres előirányzat-átcsoportosításról

1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 

1397/2014. (VII. 18.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „INTERREG EUROPE”

interregionális együttműködési program elfogadásáról

175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet A pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

34/2014. (VII. 25.) NFM rendelet Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

30/2014. (VII. 30.) MNB rendelet Egyes adatszolgaltatasi targyu MNB rendeletek modositasarol

194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásraszolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkezőpénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról