Üdvözöljük a

2014. Január

honlapján!

-

2014. Január

2014. január 14.

1/2014. (I. 3.) VM rendelet A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról

 

1/2014. (I. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

 

1/2014. (I. 10.) KIM rendelet A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosításáról

 

-1/2014. (I. 24.) NFM rendelet A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról


-2/2014. (I. 24.) NFM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról


-3/2013. KMJE jogegységi határozat A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata


- 1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat A regionális operatív programokból támogatott egyes
turizmusfejlesztési témájú kiemelt projektek támogatásának növeléséről

 

- 4/2014. (I. 27.) VM rendelet A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély
összegű (de minimis) támogatásról


- 5/2014. (I. 27.) VM rendelet A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

 

- 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

-7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet Egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról
 
-6/2014. (I. 29.) KIM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

-1024/2014. (I. 30.) Korm. határozat A kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről


-1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról


-16/2014. (I. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm.rendelet módosításáról

-4/2014. (I. 31.) BM rendelet Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól


-5/2014. (I. 31.) BM rendelet A települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról


-6/2014. (I. 31.) BM rendelet A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról


-7/2014. (I. 31.) BM rendelet A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról