Üdvözöljük a

2014. Augusztus

honlapján!

-

2014. Augusztus

2014. szeptember 11.

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

204/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független

értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének,

fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat A holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet Egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott,

online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról