2014.02.13. Az új Polgári törvénykönyv gazdasági társaságokat érintő főbb változásai

2014. február 14.