Üdvözöljük a

2013. Szeptember

honlapján!

-

2013. Szeptember

2013. november 13.

-       35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint

a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről

-       1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról

-       37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet A hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

-       332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

-       1645/2013. (IX. 17.) Korm. határozat A strukturális es kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszirozásához szükséges források biztosításáról

-       335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-       336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

-       120/2013. (IX. 20.) ME határozat Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra kiépítéséről és használatáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

-       2013. évi CXL. törvény A fémkereskedelemről

-       2013. évi CXLI. törvény A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvénymódosításáról

-       2013. évi CXLII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi

CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

 

-       2013. évi CXLIII. törvény Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

-       2013. évi CXLIV. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

-       345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

-       1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozat Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program

tartaléklistájáról