Üdvözöljük a

2013. Október

honlapján!

-

2013. Október

2013. november 14.

-       1695/2013. (X. 2.) Korm. határozat Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

-       Magyarország Alaptörvénye

-       26/2013. (X. 4.) AB határozat A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítés

-       2013. évi CXLIX. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

-       2013. évi CL. törvény A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

-       354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet A belső piaci információs rendszer 55/2013. (X. 8.) Korm. rendelet Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

-       1703/2013. (X. 8.) Korm. határozat Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról

-       2013. évi CLIV. törvény Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

-       93/2013. (X. 10.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról

-       94/2013. (X. 10.) VM rendelet A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

-       1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről

-       375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-       376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

-       22/2013. (X. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

-       1781/2013. (X. 31.) Korm. határozat Az állami vagyongazdálkodás egyes feladatai ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról