Üdvözöljük a

2013. November

honlapján!

-

2013. November

2013. november 14.

-          101/2013. (XI. 4.) VM rendelet Egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

-          102/2013. (XI. 4.) VM rendelet Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

-          23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

-          47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

-          1799/2013. (XI. 7.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív 2011–2013. évekre szóló akcióterve prioritásának módosításáról

-          2013. évi CLXXV. törvény A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

-          2013. évi CLXXVI. törvény Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

-          2013. évi CLXXVII. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

-          2013. évi CLXXIX. törvény Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

-          2013. évi CLXXX. törvény A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról

-          393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató

intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról