Üdvözöljük a

2013. Május

honlapján!

-

2013. Május

2013. május 21.

2013. évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

 

18/2013. (V. 9.) NFM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról

135/2013. (V. 10.) Korm. rendelet Egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 

139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

 

145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

2013. évi LVII. törvény a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról

 

2013. évi LVII. törvény „A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról”

 

2013. évi LIX. törvény „A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. éviXXXVII. törvény módosításáról”

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet „A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről”

 

37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet „Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről”

 

41/2013. (V. 28.) VM rendelet „A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről”

 

9/2013. (V. 28.) MNB rendelet „A jegybanki alapkamat mértékéről”

 

1285/2013. (V. 28.) Korm. határozat „A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról”

 

1285/2013. (V. 28.) Korm. határozat „A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról”

 

2013. évi LXV. törvény „A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról”

 

2013. évi LXVII. törvény „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról”