Üdvözöljük a

2013. Június

honlapján!

-

2013. Június

2013. június 19.

16/2003. (VI.3.) NGM rendelet „A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak, a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról”

 

1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozat „A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről”

 

1315/2013. (VI. 12.) Korm. határozat „A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.)

Korm. határozat módosításáról”

 

2013. évi LXXVII. törvény „A felnőttképzésről”

 

2013. évi LXXXIV. törvény „Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról”

 

2013. évi LXXXV. törvény „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról”

 

2013. évi LXXXVI. törvény „Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról”

 

202/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet „Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról”

 

1339/2013. (VI. 14.) Korm. határozat „A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról”

 

1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat „Az e-útdij rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati

intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat – átcsoportosításról”

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet „Az autópályák, autóutak es főutak használatáért fizetendő megtett úttal aranyos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásár”l"

 

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról”