Üdvözöljük a

2013. Július

honlapján!

-

2013. Július

2013. augusztus 27.

-    248/2013. (VII. 2.) Kormány rendelet - A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

-    1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozat - A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

-    2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

-    252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet A kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

-    14/2013. (VII. 9.) KIM rendelet Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

-    266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

-    2013. évi CXXXI. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

-    1441/2013. (VII. 15.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritási javaslatokról

-    275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet Az építési termek építménybe történő betervezésének es beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

-    12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

-    303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról,

-    valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről