Üdvözöljük a

2013. Augusztus

honlapján!

-

2013. Augusztus

2013. augusztus 27.

-          306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

-          1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő

előirányzat-átcsoportosításról

-          45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

-          46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, után képzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról

-          10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

-          1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról,valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

-          307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

-          1562/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványok egy részének felhasználásáról

-          48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet - A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

-          16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet - A jegybanki alapkamat mértékéről

-          314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - A szakképzési megállapodásról

-          315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet - A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

-          324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

-          2013. évi CXXXVII. törvény - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-          33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet - A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

-          33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet - A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről