Üdvözöljük a

150/2014. sz. határozat Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.

honlapján!

-

150/2014. sz. határozat Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.

Ügyiratszám: 150/2014

2014.08.12.

 

A panaszos 2013. november 11-én kötött szerződést a Deichmann Kft., 1134 Budapest Kassák Lajos u. 19-25. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy gyerek cipő volt 5.990 Ft értékben.

Elmondása szerint a cipőt 6 éves gyermeke 2 hétig rendeltetésszerűen használta, majd zárt téli cipőre váltott. Ezt követően 2014. február közepétől ismét el kezdte hordani, de már március 2-án vissza kellett vinni az üzletbe, mert összesen maximum 30 napos viselés után már használhatatlan lett. Az üzletben közölték, hogy nem javítható, a panaszos cserét kért. A bepanaszolt szakértői vizsgálatra küldte, ahol – többek között – megállapították, hogy „…mindkét orr-rész anyaghiányos... kopott...fedőréteg levált...kilyukadt stb.”

A panaszos szerint a gyerek cipőnek ilyen kevés hordás után nem kellene használhatatlanul meghibásodni.

A másik fél a tárgyaláson nem jelent meg, írásbeli nyilatkozatot nem tett, a felek között egyezség nem jöhetett létre.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a vételár összegének megfelelően állítson ki 5.990 Ft-ról vásárlási utalványt, amelyet a panaszos 6 hónapon belül (csak) ezen üzletben levásárolhat.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint sikerrel nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvéleményben leírtak nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a meghibásodást nem rejtett anyag és/vagy gyártási hiba, hanem a termék nem megfelelő használata okozta.

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.