Üdvözöljük a

147/2013. határozat Immergas Hungária Kft.

honlapján!

-

147/2013. határozat Immergas Hungária Kft.

Ügyiratszám: 147/2013

2014.03.11.

 

A panaszos 2010. október 16-án szerződést kötött a(z) Immergas Hungária Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy a bepanaszolt által forgalmazott Victrix 24R fűtő kondenzációs kazán volt.

2010. október 19-én napján egy kivitelezővel beépítetett, majd azt egy Vállalkozó üzembe helyezte 2010. november 4-én. A bepanaszolt a készülékre 1+1+3 év jótállást vállalt. A panaszos minden évben megrendelte a kötelező szervizeket, melyet a Vállalkozó illetve a fia végzett el. A vásárlást követően mintegy másfél évvel később 2012. február hónapjában a panaszos fűtésrendszere a rendkívüli hideg időjárás miatt szétfagyott. A panaszos a javítást a  Vállalkozótól rendelte meg. A munkálatok során a készülék belsejében lévő nedvesség belefolyt az elektromos panelbe, mely azonnal zárlatot okozott. Bár a hiba bekövetkezése a nem szakszerű javítási munkálatokra volt visszavezethet ő annak javítását bepanaszolt csak térítés fejében volt hajlandó elvégezni. A panaszos – bár vitatta ennek jogszerűségét – kérte a javítási munkálatok elvégzését, melyért mintegy 80.000.-Ft összeget fizetett meg. A következő szervizelés alkalmával, melyre 2012. november hó 02. napján került sor, a panaszos és a szervizelést végző Vállalkozó azt tapasztalták, hogy a kazán elejét, a burkolatot nem lehet levenni. A lebontás során észlelték, hogy az égéstér fedelén lévő záró csavarokat a Vállalkozó előzőleg nem megfelelően húzta meg, és a kiáramló forró levegő miatt minden összeolvadt a kazánban. A javításra 2011. november hó 08. napján került sor, melynek során több alkatrész is kicserélésre került. A hibás alkatrészek cseréje azonban nem új alkatrészekkel történt, hanem egy törött kazán alkatrészei kerültek beépítésre. A panaszos álláspontja szerint a bepanaszolt nem jogszabályszerűen járt el, amikor a hibás alkatrészeket használt alkatrészekkel cserélte ki. Ezt a bepanaszoltnál is vitatta, azonban ők úgy nyilatkoztak, hogy minden az előírásoknak megfelelően történt.

A panaszos ezt követően fordult a Békéltető Testülethez, ahol beadványában kérte, hogy a bepanaszolt jótállási kötelezettségének eleget téve a javítási munkálatok során beépített törött alkatrészeket cserélje ki újakra, valamint ingyenesen vizsgáltassa felül egy másik szerelővel a kazánt és nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó által elvégzett szakszerűtlen javítási munkálatok következtében a kazánban nem keletkezett olyan hiba, mely annak hatásmechanizmusát és élettartamát csökkentené, illetve megrövidítené.

A panaszos később előadta, hogy időközben egy másik márkaszervizzel elvégeztette a kazán felülvizsgálatát, mely során azt állapították meg, hogy a Vállalkozó által elvégzett javítások óta a kazán hatásmechanizmusa nem romlott, az kiváló állapotban van. A panaszos ennek igazolására csatolta is a megállapításokat tartalmazó munkalapot. Fentiek alapján a panaszos ezen kérelme nem tekinthető alaposnak.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a jótállási kötelezettségének eleget téve gondoskodjon a panaszos kazánjára felszerelt használt és sérült műanyag fedél és a kazán elülső felén található kapcsológombok új és sérülésmentes alkatrészekre történő kicseréléséről.

 

 

 

INDOKLÁS

 

A bepanaszolt nem megfelelően teljesített, amikor a kazánra olyan műanyag fedél és gombok kerültek felhelyezésre, melyek nem voltak újak. Ezek újakra történő kicserélésére a bepanaszolt köteles, melyet a rendelkező részben foglalt határidő alatt köteles elvégezni.

A hatályos jogszabályok alapján a bepanaszolt a jótállás teljes időtartama alatt hibátlan teljesítésre köteles, melynek keretében biztosítania kell, hogy a termék végig alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra. Amennyiben ezen kötelezettség teljesítése során javítási munkálatra kerül sor, azt csak új alkatrészek felhasználásával teheti meg.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.