Üdvözöljük a

14/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

honlapján!

-

14/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

Ügyiratszám: 14/2014

2013.12.17.

 

A panaszos 2013. június 30-án kötött szerződést a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy cipő volt. A szerződés megkötésére egy Playersroom üzletben került sor.

A panaszos elmondása szerint a cipőt mindössze 5 hónapig, heti rendszerességgel kétszer 3 órányi időre használta, zárt próbateremben. Ezalatt az idő alatt a cipő jobb orránál elengedte magát a varrás, illetve mindkét cipő sarkánál felvált a talp. Mindkét cipő bélése a saroknál kiszakadt. A panaszos 2013. december 10-én panasszal élt az üzletben, melyről jegyzőkönyvet vettek fel, és a cipőt a jegyzőkönyvvel együtt Kiss Béla bőrfeldolgozó ipari mérnők, igazságügyi szakértő részére szakvélemény készítése céljából elküldték. A szakvélemény tartalma szerint a szakértő szakmai ismeretei, valamint a szakmai, vizsgálati és a gyakorlati tapasztalatai alapján a vizsgált lábbelin keletkezett elváltozások nem tekinthetők reklamációs jogalapú károsodásoknak, ezért a vásárló reklamációját megalapozatlannak találta. A panaszos nyilatkozott, hogy más békéltető testületi, közvetítői, vagy bírósági eljárás az üggyel kapcsolatban nem indult.

A másik fél a tárgyaláson nem jelent meg, írásbeli nyilatkozatot nem tett, a felek között egyezség nem jöhetett létre.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki, vagy biztosítsa a cipő árának levásárlását, vagy amennyiben a cserére nincs lehetősége, a szerződéstől elállhat, de ebben az esetben a vételárat a panaszosnak fizesse vissza.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvéleményben leírtak nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a meghibásodást nem rejtett anyag és/vagy gyártási hiba, hanem a termék nem megfelelő használata okozta.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.