Üdvözöljük a

106/2014. sz. határozat ZUZU Kft.

honlapján!

-

106/2014. sz. határozat ZUZU Kft.

Ügyiratszám: 106/2014

2014.06.12.

 

A panaszos 2011. április 20-án kötött egy szerződést a ZUZU Kft., 4031 Debrecen, Kishegyesi út 269.  (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi egyezséget tartalmazó

 

HATÁROZATOT

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az indoklásban írtak szerint a jogszabályellenes magatartás miatt a panaszosnak az 52.300. Ft vételárat fizesse vissza, vagy állítson ki vásárlási utalványt amit a panaszos 2 éven belül levásárolhat.

 

INDOKLÁS

 

A 151/2003. (IX 22.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés szerint a 10 kg-nál súlyosabb fogyasztási cikk esetén a javítást az üzemeltetés helyén kell elvégezni. A panaszos kérésének ellenére sem így történt. Ezért a ház alapvető higiéniájának biztosítása végett új szivattyút kellett vásárolni.

A (2) bekezdés szerint ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a termék le- és felszereléséről, valamint az el- és visszaszállításáról a forgalmazónak kell gondoskodni. A szóban forgó szivattyú súlya 15 kg. Az 5.§ d) pontja értelmében a jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbodik.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.