Üdvözöljük a

105/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

honlapján!

-

105/2014. sz. határozat Szinga Sport Kft.

Ügyiratszám: 105/2014

2014.06.12.

 

A panaszos 2013. október 16-án kötött szerződést a Szinga Sport Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út 2. (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya egy cipő volt 28.000 Ft értékben. A szerződés megkötésére egy debreceni üzletben került sor.

A panaszos elmondása szerint nem mindennapos használat ellenére a cipő mindkét talpa levált, a belső sarokrésznél a felsőrésze kiszakadt. A bepanaszolt minőségi vizsgálatra küldte, ahol megállapították többek között, hogy „...a lábbelinek a lábhoz lazán rögzített állapotban történő használata, illetve cipőkanál nélküli felvétele stb.”. A panaszos nem fogadta el a szakértői véleményt, és 20%-kal csökkentett vételár visszafizetését tarja reálisnak vagy az esetleges levásárlást.

A meghallgatás után a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet, a panaszos kérelmét alaposnak találta, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a panaszos kérelmének megfelelően, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a panaszosnak a termék 20%-kal csökkentett vételárát, azaz 22.400 Ft-ot; vagy a bepanaszolt állítson ki erről az összegről egy vásárlási utalványt, amit a panaszos 2 hónapon belül levásárolhat.

 

INDOKLÁS

 

A fogyasztó a jogszabályban meghatározott hat hónapon belül élt a kifogással, a vélelem fennáll. Az eljáró tag szerint nem dönti meg a vélelmet a bepanaszolt által becsatolt szakvélemény, arra tekintettel, hogy a szakvéleményben leírtak nem alkalmasak annak alátámasztására, hogy a meghibásodást nem rejtett anyag és/vagy gyártási hiba, hanem a termék nem megfelelő használata okozta.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.