Üdvözöljük a

104/2014. sz. határozat Eurotherm-Plastic 2010 Kft.

honlapján!

-

104/2014. sz. határozat Eurotherm-Plastic 2010 Kft.

 

Ügyiratszám: 104/2014

2014.06.12.

 

A panaszos 2014. január 14-én kötött vállalkozási szerződést a(z) Eurotherm-Plastic 2010 Kft., Miskolc (továbbiakban bepanaszolt) gazdálkodó szervezettel, amelynek tárgya ajtócsere volt. A bepanaszolt képviselője Oláh Gábor hívás nélkül megjelent a panaszos lakásán és vállalkozási szerződést kötött vele, mely szerint 87.000 Ft-ért bejárati ajtót cserél. A munka megkezdését 2 napon belül vállalta. Ezen alkalommal 40.000. Ft foglalót vett át. A panaszosnál sok telefon és írásbeli megkeresés ellenére sem végezték el az ajtó cserét. A bepanaszolt fél nem fizette vissza a 40.000 Ft-os foglalót sem.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa megvizsgálta az ügyet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (továbbiakban Fgytv.) biztosított jogkörében eljárva – alávetés hiányában – az alábbi

 

AJÁNLÁST

 

teszi:

 

A Békéltető Testület eljáró tanácsa felszólítja a bepanaszolt felet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül fizesse vissza a panaszosnak a foglalóként megfizetett összeget, azaz 40.000 Ft-ot.

 

INDOKLÁS

 

A Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerint a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős fél (a bepanaszolt) az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A panaszos csupán a 40.000. Ft-ot kérte.

 

Az eljáró tanács felhívta a bepanaszolt figyelmét arra, hogy amennyiben a tanács ajánlásának a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Békéltető Testület az Fgytv. 36. § (1) bek. alapján a fogyasztó nevének megjelölése nélkül jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével nyilvánosságra hozni.