Üdvözöljük a

Változás a közúti árufuvarozást érintő egyes kormányrendeletekben

honlapján!

-

Változás a közúti árufuvarozást érintő egyes kormányrendeletekben

2014. április 4.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felhívja a közúti árufuvarozásban és személyszállításban érintett vállalkozások figyelmét a mai napon megjelent 116/2014. (IV. 3.) Kormány rendeletre, a közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról, amely – többek között – a következőket rendeli el:

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

 

„4/A. § (1) A díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást és a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépjármű vezetője az államhatár átlépésekor köteles a CEMT engedély részét képező fuvarnapló vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedély

a) megfelelő rovatában feltüntetni a tehergépjármű Magyarország területére történő belépésének, valamint a Magyarország területéről történő kilépésének helyét, pontos (nap, óra, perc) időpontját és a kilométeróra állását

vagy b) a) pont szerinti kezelését elvégezni az erre rendszeresített technikai eszközzel, amennyiben ilyen eszköz rendelkezésre áll, és az engedély megfelelő rovatában feltüntetni a tehergépjármű kilométeróra állását.

(2) A CEMT engedélyt vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyt a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet köteles a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek is bemutatni.

(3) Magyarországi felrakás helyén a feladó, magyarországi lerakás helyén a címzett is köteles vizsgálni

a (2) bekezdésben foglalt engedély meglétét, időbeli hatályát és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését.

(4) Ha a (2) bekezdésben foglalt engedély hiányzik, nem érvényes, hiányos vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, a feladó, a címzett köteles azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, illetve a rendőrségnek bejelenteni. A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni, továbbá intézkedni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerinti, valamint az ügyben indokoltnak tartott más eljárás megindítása iránt. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.

(5) A magyarországi felrakás helyén a feladónak, a magyarországi lerakás helyén a címzettnek a CEMT engedély részét képező fuvarnaplóra vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyre rá kell vezetnie a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását is. Ezt követően a feladónak, a címzettnek a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot kell készítenie, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy évig meg kell őriznie, valamint a hatóság kérésére be kell mutatni.”

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba – 2014. május 4. napján. (A 2. § (2) bekezdése és a 8. § 2014. július 1-jén lép hatályba.)