Újra a kötelező kamarai regisztrációról

Szerző: Kalmár Erika | 2013. október 15.

2012. év január 1. napjától a cégbejegyzésre kötelezett vállalkozások és az egyéni vállalkozók a bejegyzésüket követő öt munkanapon belül kötelesek a székhelyük szerint illetékes területi gazdasági kamaránál nyilvántartásba vételüket kérni. Erről a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény rendelkezik. A regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a törvény alapján kötelesek évi 5.000-Ft kamarai hozzájárulást fizetni, ami költségként elszámolható.

 

 

 

A törvény által előírt kamarai nyilvántartásba vétel (regisztráció) nem jelent egyben kamarai tagságot. A kamarai tagság továbbra is önkéntes, a gazdálkodó szervezet kérelmére jön létre.

A megyei vállalkozásainak 82% -a rendezte nyilvántartásba vételi kötelezettségét. A kamarai hozzájárulás megfizetési kötelezettségét 2012. évre vonatkozóan a megyei vállalkozások 64%-a, míg 2013. évre vonatkozóan csak 44% - a teljesítette.

Ezért azon a vállalkozások, akik nem tettek eleget 2012 évi illetve 2013. évi  kötelezettségüknek ( regisztráció és a hozzájárulás megfizetése), illetve regisztrált de nem fizetett, vagy befizetést teljesített de nem regisztráltak, hogy minél előbb rendezzék elmaradásukat. A kötelezettség teljesítése akkor teljes, ha mind a regisztráció, mind a hozzájárulás megfizetése rendben van.

 

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás összeghatártól függetlenül köztartozás, melyet az adóhatóság adók módjára hajt be, ezért saját érdekükben teljesítsék azt. A jelenlegi tartozók adatbázisát a Kamaránk még nem adta át az adóhatóságnak, de az adatok pontosítása folyamatban van.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a fellépésért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ötezer forintos díjat számít fel.

 

A regisztráció legegyszerűbben, akár az irodából is elvégezhető, online módon. A kamara honlapjáról közvetlenül is elérhető a regisztrációs felület (https://kamreg.hu/mkkir/index.html). Aki nem rendelkezik internettel, az „MKIK Kérelem a területi gazdasági kamaránál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésre” elnevezésű nyomtatványt kitöltve és aláírva beküldheti hozzánk.

(Levelezési címünk: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 4002 Debrecen, Pf.: 199.) Lehetőség van személyes ügyintézésre is, ügyfélfogadási időben a Vörösmarty u.13-15. szám alatt. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9-től 12-ig és 13-tól 15 óráig, pénteken 9-től 12 óráig. (Amennyiben a vállalkozó, vagy a gazdasági társaság vezetője nem személyesen jár, meghatalmazás szükséges az ügyintézéshez.) Szükséges dokumentumok az ügyintézéshez: egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy igazolás a vállalkozásról, gazdasági társaság esetén aktuális társasági szerződés vagy cégkivonat, aláírási címpéldány fénymásolata.

Az 5000 Ft kamarai hozzájárulási díj rendezése történhet átutalással a 10300002-34611849-49020102 számlaszámra a közlemény rovatban az adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatainkon, pénztárba történő befizetéssel.

 

A törvény alapján nincs regisztrációs kötelezettsége: a mezőgazdasági őstermelőnek, a magán-állatorvosi tevékenységet végzőnek,  az ügyvédnek, az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységet végzőnek, a közjegyzőnek, az önálló bírósági végrehajtónak, az egyesületnek, alapítványnak, lakásszövetkezeteknek, valamint a főtevékenységként mezőgazdasági, halászati, erdőgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozásoknak. Az agrártevékenységet végzőkre külön szabályozás vonatkozik.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. melléklete tételesen felsorolja az önálló tevékenységi jegyzék (ÖVTJ) és a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) száma alapján azokat a tevékenységeket, melyek alapján az adott vállalkozás agrártevékenységet végzőnek minősül. Amennyiben kétség merül fel, érdemes áttanulmányozni a mellékleteket.

További információért kérjük, keressék fel honlapunkat a www.hbkik.hu-t, vagy forduljanak bizalommal kollégáinkhoz az 52/500-710-es telefonszámon, illetve keressék a székhelyükhöz legközelebb eső területi irodai munkatársat.