Tájékoztató online pénztárgépekre való átállásról

2013. október 2.

2013. október 1-jét követően a hatóság szankiót nem alkalmaz akkor, ha az adóalany 2013. szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és 2013. október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága újabb pénztárgép típusokra adott ki forgalmazási engedélyt. Jelenleg 18 engedély van, ez 9 forgalmazót és 8 pénztárgép típust takar.

 

Mai napon az alábbi cégek rendelkeznek az MKEH által engedélyezett online pénztárgéppel.

 

Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező cégek és géptípusaik:

Forgalmazó neve:

Engedélyszáma:

Péztárgép neve:

Laurel Kft.

A001

LCR Classic Sento M

Micra-Metripond Kft.

A002

Micra Sento M

Montel Informatika Kft.

A003

Montel Sento-H

Alt Cash Kft.

A004

SAM4S NR-270 Online

LA Pénztárgép Kft.

A005

LAP Sento M

Micra-Metripond Kft.

A006

Micra Mini M

Montel Informatika Kft.

A007

Montel Mini H

Micra-Metripond Kft.

A008

Micra Jota M

Laurel Kft.

A009

LCR Classic Jota

Montel Informatika Kft.

A010

Montel Jota H

LA Pénztárgép Kft.

A011

LAP Classic Jota

Laurel Kft.

A012

LCR Eco Mini

LA Pénztárgép Kft.

A013

LAP Eco Mini

ECR-TRADE Kft.

A014

EURO-150TE Flexy

Prior Cash Kft.

A015

NOVATEK-N

Szintézis Informatikai Zrt.

A016

NOVATEK-F

Alt Cash Kft.

A017

SAM4S NR-300 Online

Japan Cash Company Kft.

A018

S&E NR-300 Online

Forrás: www.mkeh.gov.hu

   

 

 

 

 

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni. www.mkeh.gov.hu

 

2013. augusztus 31-ét követően az alábbi feltételek fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:

  • A 2013. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép tovább üzemeltetésének az a feltétele, hogy 2013. szeptember 3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében a pénztárgép használatra kötelezett adóalany regisztrált, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért.
  • 2013. október 1-jétől az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép üzemeltetésének az a) pontban meghatározotton túl további feltétele, hogy az adóalany új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen.

Az adóhatóság – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót 2013. október 1-jét követően nem alkalmaz akkor, ha az adóalany 2013. szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és 2013. október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik. Amely feltétel teljesítésének igazolására, olyan szerződést, illetve visszaigazolt megrendelést fogad el, amelyben az online pénztárgép leszállítására (illetve beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidő meghatározott.

 

Az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép legkésőbb az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig üzemeltethető.

 

Akinek új tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, nyugtaadási kötelezettségüknek az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig kézi kibocsátású nyugtával vagy hagyományos pénztárgéppel is eleget tehetnek.

Ebben az esetben az esetleges szankció alól akkor mentesül, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kér és az üzembe helyezési kód igénylésére előírt határidőt megelőzően kötött, az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján az online pénztárgép cseréjéhez nyújtott állami támogatás érvényesítésének feltétele, hogy az online pénztárgép 2013. december 31-ig üzembe helyezése megtörténjen. Kérjük megrendelésük során vegyék figyelembe ezt a határidőt!

 

Pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalany részére minden megkötés nélkül üzembe helyezhető 2013. augusztus 31-ét követően is hagyományos (2013. március 20-át megelőzően engedélyezett), elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép, valamint az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép, amelyet 2015. január 1-éig üzemeltethet.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelés leadása előtt körültekintően tájékozódjanak.

 

Minden további fejleményről, intézkedésről folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt.