Tájékoztató az online pénztárgépek beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételének határidejéről

2014. január 27.

Tisztelt Vállalkozó!

 

A Magyar Közlöny 2014. évi 8. számában került kihirdetésre a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet, amely 2014. január 23-i hatállyal módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet egyes rendelkezéseit.

A módosítás következtében az állami támogatást főszabályként az az üzemeltető veheti igénybe, aki az online pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.

Ettől eltérően feltételhez kötötten igénybe vehető a támogatás a 2014. február 28-ig üzembe helyezett online pénztárgép után is, ha az üzemeltető

  • támogatás iránti kérelmét 2013. december 15-ig az állami adóhatósághoz benyújtotta, és
  • online pénztárgépét
    • kiskassza (elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép) üzemeltetőként 2013. október 1. előtt,
    • PC alapú kassza, azaz elektronikus naplós pénztárgép üzemeltetőként pedig 2013. december 31-ig megrendelte, és
  • az online pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette.

Vagyis, ha az üzemeltető az online pénztárgépet 2013. október 1. előtt (kiskassza esetén), illetve 2013. december 31-ig (PC alapú kassza esetén) nem rendelte meg, támogatást kizárólag akkor kaphat, ha az online pénztárgépet 2014. január 31-ig üzembe helyezi.

A megrendelési határidőre vonatkozó feltétel teljesítettnek minősül, ha ezen határidőig leadott megrendelést módosították vagy megszüntették, és helyette új rendelést adtak le.

A 2014. februárban (2014. február 28-ig) üzembe helyezett online pénztárgépek esetén az üzemeltető köteles az üzembe helyezés napjáig az eladónak írásban nyilatkozni a fent meghatározott második és harmadik feltétel fennállásáról, amely tényt az eladónak fel kell tüntetnie a 1411-es nyomtatványon. Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a támogatás feltételeinek nem felelt meg, illetve nyilatkozata valótlan, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, abban az esetben az adóhatóság a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére fogja megállapítani.

Az online pénztárgép eladója az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után, legkésőbb 2014. április 30-ig a következő módon kérheti:

  • a 2013. december 31-ig értékesített, illetve üzembe helyezett online pénztárgépek esetében a 1311-es nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával,
  • a 2014. január 1-jétől 2014. január 31-ig, illetve 2014. február 28-ig értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után a 1411-es nyomtatványon.