Tájékoztató a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) működésének megkezdéséről

2013. augusztus 12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) vezető-helyettesének és 121 tagjának miniszteri kinevezése már megtörtént (a TSZSZ vezetőjének és további tagjainak kinevezése folyamatban van).

Mindezek alapján a TSZSZ a működését 2013. augusztus 12-vel megkezdi. Ennek alapján a TSZSZ eljárása iránti kérelmek befogadhatóságának kezdő időpontja a TSZSZ működése megkezdésének a napja.

A TSZSZ eljárása az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK) a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően a 2013. évi XXXIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető.

 

Amennyiben a vitatott szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető az eljárás.

 

Elektronikus úton való, az MKIK-nál történő benyújtás esetén a kérelem a TSZSZ eljárása iránt a kerelem@mkik-tszsz.hu e-mail címre küldhető meg.