Üdvözöljük a

Tájékoztató a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

honlapján!

-

Tájékoztató a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

Szerző: Szombat Réka | 2015. február 26.

Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy segítse a kereskedelmi szektorban tevékenykedő munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzését, továbbá megfelelő pihenőidőt biztosítson, megalkotta a 2014. évi CII. törvényt a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról, amely törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadott el.

A törvény hatálya, a kiskereskedelmi tevékenységre terjed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

 

A kiskereskedelmi tevékenység fogalmát a 2005. évi CLXIV. törvénya kereskedelemről 2. § - ának 13. pontja határozza meg:

 

kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére - melynek a 2014.évi CII. törvény kiveszi a fogalmi köréből a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet.

 

 

A törvény hatálya nem terjed ki:

 

 

 

 1.  a gyógyszertárak nyitva tartására;  2.  a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;  3.  a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;  4.  a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;  5.  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;  6.  a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;  7.  a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;  8.  az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;  9.  a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre; 10.  a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; 11.  a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; 12.  a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; 13.  a vendéglátásra; 14.  a világörökségi területen található üzletekre, valamint 15.  a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

 

A törvény alapján az üzlet – törvényben vagy az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.

 

Ettől eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat.

 

Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

 A vasárnapi munkavégzés tilalmát a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az e törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírtak megsértése esetén a  fogyasztóvédelmi hatóság – a  fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett – köteles az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra, a második jogsértés esetén 30 napra, a harmadik jogsértés esetén 90 napra, bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény 2015. március 15-én lép hatályba.