Sajátos építményfajták elekronikus építési naplói

2014. július 1.

A Kormány 160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet módosította, így az elektronikus építési naplót a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában csak 2015. január 1-jét követően kell alkalmazni. A víziközmű és vízgazdálkodási építmények és a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti sajátos építményfajták esetében a határidő nem módosult:
2014. július 1.

A naplók vezetésére alkalmas programok az OÉNY felület E-építési naplók fülén találhatók.

Fontosabb eltérések az általános építmények naplójától a Tervező szakág kódok, Engedélyező hatóságok, Szakág és Szakma kódok vonatkozásában találhatók.

Ezeknél az e-építési naplóknál díjmentes a rendszer használata, az általános napló használata 2014. július 1-től díj ellenében történik.