Üdvözöljük a

PROINCOR - innovációs workshop

honlapján!

-

PROINCOR - innovációs workshop

2011. április 13.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a 2011. április 13-án, a DAB Székházban megrendezett küldöttgyűléssel egy időben zajlott a PROINCOR vállalkozói workshop, amelyen a résztvevők előadást  hallhattak a „Az innováció helyzete Magyarországon” címmel.

Az Európai Unió felmérése (European Innovation Scoreboard 2009) alapján Magyarország a mérsékelten innovatív országok közé sorolható, az innovációs teljesítménye elmarad az EU27 átlagától, viszont a fejlődés üteme meghaladja azt.

Az elmúlt 5 évben hazánk innovációs teljesítményének növekedését elsősorban az innovációs eredmények (szabadalmak, mintaoltalmak, védjegyek száma, stb.) és a gazdasági hatások (innovációshoz kapcsolódó alkalmazottak száma, az export és értékesítés nagysága, stb.) mutatóinak javulása okozta.Jelentős volt a növekedés a közösségi védjegyek (11,7%) és a közösségi mintaoltalmak (9,7%) számában, a tudásintenzív szolgáltatások exportjában (12,1%), valamint az új, piaci értékesítések arányában (17,0%). A finanszírozás és támogatás, valamint az innovátorok mutatói esetében a helyzet romlott, ami a kockázati tőkebefektetések csökkenésének (-26,1%) tudható be. 

A magyar kutatók és kutatóintézetek komoly eredményekkel büszkélkedhetnek a nemzetközi K+F együttműködések terén, ugyanakkor a KKV-k szereplése e területen csak esetlegesnek és jelentéktelennek mondható.Az állalmi K+F kiadásokat tekintve Magyarország csak kis mértékben van lemaradva az EU15 átlagtól, emellett azonban a magánszektorban a high-tech magvető és kockázati tőke aránya rendkívül alacsony.

 A hazai KKV-k döntő többsége a K+F és az innováció szempontjából rendkívül gyenge. Akadnak figyelemre méltó spin-off cégek, azonban a technológiai inkubáció még mindig elmaradott. Az országban a magvető tőke modell nem működik megfelelően, ahogy azok a mechanizmusok sem, melyek összekapcsolnák a kockázati tőkét és az innovatív vállalkozásokat.

 A KKV-k innovációs helyzetének, versenyképességének javítása érdekében 2010 áprilisában egy 7 országot és 10 szervezetet felölelő projekt indult a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részvételével.A cél az új termékeken, eljárásokon, szolgáltatásokon alapuló ismeretek terjesztésének és alkalmazásának támogatása. A határokon átívelő, az Adriától a Balti-tengerig terjedő partnerség célja, hogy a KKV-k versenyképességét az innovációs teljesítményük javítása révén erősítse, egyben hozzájárulva a vasfüggöny keleti és nyugati oldalán fekvő régiók gazdasága közötti egyenlőtlenség csökkentéséhez. A projekt során az érdemi munka 2010 júniusában Németországban, Bautzenben kezdődött, ahol a résztvevő szervezetek szakértői innovációs konferenciát tartottak, melyen az érintett régiók aktuális helyzetét, az innovációt támogató eszközeit és innovációs politikáját mutatták be. A konferencia eredményei, számos más információ mellett, elérhetők a projekt honlapján, a www.proincor.eucímen. Ezt követően szeptemberben Grazban a szakértők egy innovációs workshopon ismerkedtek meg azzal az a projekt keretében kidolgozott innovációs audit módszertannal, melyet a céglátogatások során alkalmazniuk kell. E módszertan alapján a szakemberek megkezdték az érintett régiók érdeklődő vállalkozásainál céglátogatásokat, melynek során interjúk és kérdőívek segítségével felmérik a vállalkozások innovációs potenciálját. A cégektől kapott információkat a szakértők kiértékelik és javaslatot tesznek a fejlesztési lehetőségekre.

 Az Észak-alföldi Régióban eddig két vállalkozásnál, a MOMÁL Kft-nél és a Rollexco Zrt-nél, történt meg a céglátogatás és az innovációs felmérés, mely munka a jövőben tovább folytatódik, a cél legalább 40 vállalkozás kiértékelése. December elején a projekt résztvevői Prágában ismét találkoztak, ahol megosztották egymással az első céglátogatások tapasztalatait és javaslatot tettek az audit módszertan továbbfejlesztésére és a cégekkel történő együttműködés javítására.

 A projekt 3 éve során a vállalkozásoktól begyűjtött adatokat egy neves nemzetközi szakértő cég is kielemzi, melynek eredményei és következtetései hozzájárulnak a régiók innovációs politikájának továbbfejlesztéséhez, ezáltal a KKV támogatási lehetőségeinek javításához.