Jogszabály módosítás

Szerző: Szombat Réka | 2015. február 11.

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 29.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

1Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet „7. Záró rendelkezések” alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:
 „9.  § 2015. március 1-jéig a  kockázati biztosíték összege minden esetben megfizetettnek minősül. 2015.  március  2-ától a  biztosítékot a  bejelentés napját megelőző 60 napban (ideértve a  bejelentés napját is) teljesített bejelentések alapján kell teljesíteni.”  Ez a rendelet 2015. január 30. napjától lép hatályba.

 

A Kormány 1024/2015. (I. 29.) Korm. határozata az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány felhívja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, hogy 2015. március 1-jéig tekintsen el az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kapcsán előírt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése miatti szankciók (mulasztási bírság, lefoglalás) alkalmazásától; továbbá felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az adózók mentesüljenek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kapcsán előírt kockázati biztosíték megfizetésének kötelezettsége alól 2015. március 1-jéig.