Üdvözöljük a

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

honlapján!

-

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Szerző: Lipcsey Ágnes | 2018. szeptember 7.

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

• új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy

• új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszege 42,275 Mrd Ft.

A támogatott kérelmek várható száma: 850-3400 db.

 

A támogatás mértéke

A támogatás összege: 5-30 millió Ft

A támogatás mértéke: 50%.

 

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások (Kft. Rt., Kkt., Bt., Külf. fióktelep),

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,

 b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá,

e) amelyek meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységet folytatnak. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az, aki a GINOP 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban.

 f) Tevékenységük szerepel a fejlesztendő tevékenységek listáján.

 

Területi korlátozás

Konvergencia régiók területén megvalósított projekt (székhely, telephely).

 

Kötelezettségvállalás

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

 

Támogatható tevékenységek köre

 

1. Eszközbeszerzés 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

 

2. Immateriális javak beszerzése

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

 

Intelligens technológiák:

• fotonika, lézertechnológia

• korszerű csomagolástechnikai technológiák

• különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

• vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

• bionika

• építőipar (építőanyag-technológiák)

• nem gépipari fémfeldolgozás

• textilipar

• elektronika és félvezető-technológia

• fa- és bútoripar

• korszerű szénhidrogén technológia

• logisztika, kulturális és kreatív ipar

 

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

- Egészséges társadalom és jólét

- Egészséges és helyi élelmiszerek

- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

- Agrár-innováció

- Tiszta és megújuló energiák

- Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások

- Fenntartható környezet

- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

 

Elszámolható költségek

 

a) Eszközbeszerzés költségei

• Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek VTSZ lista szerint) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a szállítás és üzembe helyezés, a betanítás költségét is.

b) Immateriális javak beszerzésének költsége (max. 40%)

- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével (TESZOR lista szerint),

- Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott knowhow.

 

Projektidőszak: Legfeljebb 6 hónap.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 27-én 12:00-ig.

 

Az összefoglalót az Econoserve Pályázati Kft. készítette.

Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu)