Üdvözöljük a

Felhívás

honlapján!

-

Felhívás

2014. február 5.

Felhívás a vámfelfüggesztés és vámkontingens iránti kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy

 

-         a 2015. január 1-jétől érvénybe lépő új, vagy módosítandó autonóm vámfelfüggesztésekre és vámkontingensekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb 2014. február 25-ig kell eljuttatni a Vámtarifa Bizottság titkárságára elektronikus formában.

 

-         2014. december 31-én lejáró hatályú vámfelfüggesztések meghosszabbítása iránti kérelmeket 2014. március 31-ig kell megküldeni a Vámtarifa Bizottság titkárságára elektronikus formában.

 

-         lehetőség van a jelenleg érvényes vámfelfüggesztésekkel, illetve vámkontingensekkel szembeni kifogások előterjesztésére is. A kifogásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus formában, folyamatosan, de legkésőbb 2014. április 30-ig lehet benyújtani a Vámtarifa Bizottság titkárságára.

 

A további információk és letölthető formanyomtatványok elérhetősége:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=4&type=402&year=2014#!DocumentBrowse

 

A Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai és Világgazdasági Főosztálya keretében működő Vámtarifa Bizottság titkárságának e-mail címe: vtb.hungary@mfa.gov.hu, postacíme: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.